Categoriearchief: SAM Ambassadeur

SAM benoemt 3 SAM Ambassadeurs

Tijdens de SAM netwerkbijeenkomst van februari 2019 was er een feestelijk moment: drie trouwe deelnemers aan het SAM Netwerk werden benoemd tot SAM AMBASSADEUR. Esther Weijmans, Sarah Schendeler en Marinika Knoef kregen namens het bestuur van de Stichting SAM uit handen van twee andere SAM Ambassadeurs de oorkonde uitgereikt.

Lees verder

Nieuwe SAM-ambassadeurs

Het SAM netwerk benoemt twee nieuwe SAM-ambassadeurs
Contactpersonen die jarenlang door hun persoonlijke inzet en enthousiasme veel voor het SAM Netwerk hebben betekend, kunnen worden benoemd als SAM-ambassadeur.   Lees verder

Oproep van Carina Verbunt: “Doe vooral mee!”

carina verbunt_sam netwerk_06256Carina Verbunt, SAM Ambassadeur & Manager Facilitaire Dienst St. Anna Zorggroep: “Graag roep ik van harte alle werkgevers op om mee te doen met ‘Design Your Own Career’, het loopbaanevenement dat de Gemeente Eindhoven samen met de Stichting SAM in april organiseert. Lees verder

Brainport regio verrijkt met 2 ambassadeurs

isje sam ambassadeur

Ad Smets & Isje Kuijpers

Daar waar de Brainport regio er gisteren 2 nieuwe Michelin sterren bij kreeg, zo is de regio sedert vandaag verrijkt met 2 nieuwe SAM Ambassadeurs. Tijdens de bijeenkomst van het werkgeversnetwerk SAM werden Carina Verbunt en Isje Kuijpers uitgeroepen tot SAM ambassadeur.

“Welverdiend”, zo legde voorzitter Ad Smets van de Stichting SAM uit. “Deze mensen zien de waarde in van netwerken en hebben het SAM Netwerk in een overtreffende trap bijgestaan met adviezen. Als je goed weet te netwerken, kun je makkelijk een brug bouwen waardoor je oevers met elkaar kunt verbinden met gunstige effecten als gevolg.”

carina sam ambassadeur

Carina Verbunt & Ad Smets

Bij het streven naar een vitale arbeidsmarkt, is het begrijpelijk dat mensen die helpen om afstanden te overbruggen en synergie te bewerkstelligen in de spotlight komen te staan

Isje Kuijpers was werkzaam bij CBS en is thans projectleider bij LIFT in het kader van de fusie van de 3 Limburgse HR netwerken (LIFT, IGOM & Empower Limburg) tot één groot netwerk.

Carina Verbunt heeft het bureau Mobiflex opgericht binnen het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg en is thans manager bij Zorggroep St. Anna te Geldrop.

Miriam van Drunen tot SAM Ambassadeur benoemd

miriam van drunenMiriam van Drunen is tijdens het laatste SAM netwerkbijeenkomst van 2012 benoemd tot ambassadeur van het SAM netwerk, als blijk van waardering voor haar hulp en adviezen aan de SAM organisatie bij het opzetten en onderhouden van het SAM netwerk. Zo heeft zij ook voor diverse werknemers van aangesloten SAM werkgevers een deur weten te openen bij Limburgse organisaties, voor een netwerkgesprek dan wel bij een vacature. Lees verder

Tanja Janssen tot SAM ambassadeur benoemd

Tanja Janssen is ambassadeurTijdens de SAM netwerkbijeenkomst van 6 februari 2012 is Tanja Janssen uitgeroepen tot Ambassadeur van het SAM netwerk. Tanja heeft in de jaren dat zij als vertegenwoordiger van Margolin in het werkgeversnetwerk SAM participeerde een bijzondere bijdrage geleverd aan de inhoudelijke discussies en de professionele groei van het netwerk. Tanja is thans vestigingsmanager Eindhoven van Metalelekro Personeelsdiensten en zet nog steeds haar inspirerende inzet voor het werkgeversnetwerk SAM voort.

Janine van den Ouweland tot SAM Ambassadeur benoemd

Janine van den OuwelandTijdens het werkgeversnetwerk van 14 februari 2011 bij Margolin te Eindhoven, is Janine van den Ouweland benoemd tot SAM Ambassadeur. Janine was lange tijd teamleider Loopbaancentrum van Fontys Hogescholen. Zij vervolgt weliswaar haar carrière binnen Fontys maar in haar nieuwe functie van Teamleider Diagnostiek ligt het niet voor de hand om actief in het netwerk te blijven participeren. Lees verder