Collegiale uitwisseling werkt

samregiopool_logoCollegiale uitwisseling werkt!
Jos van de Steeg, Gemeente Veghelziet de SAM Regiopool wel zitten: “Dit werkt echt!”

Na een ontwikkeling van 2 jaar, is de Stichting SAM halverwege het jaar 2012 in samenwerking met RegioEffect gestart met een pilot voor de SAM Regiopool. De SAM Regiopool is tot stand gekomen na het constateren van een groeiende behoefte aan het collegiaal uitwisselen en in beweging krijgen, van medewerkers.

Kennis en kunde worden op deze manier gedeeld en behouden binnen de regio. Daarnaast brengt het (inter)collegiaal doorlenen van medewerkers een kostenbesparend effect met zich mee. De regionale kennismobiliteit is daarmee een feit!

De SAM Regiopool wordt technisch gefaciliteerd door RegioEffect. Medewerkers die zelf meer regie over hun loopbaan willen hebben en het als een verrijking zien om eenzelfde functie eens bij een andere organisatie, of op deze manier nou net andere/extra werkzaamheden te gaan oppakken, kunnen zich aanmelden voor deze pool. Ook medewerkers in een mobiliteitstraject kunnen zich aanmelden, waarmee plaatsing op klussen elders kan voorkòmen dat een goede medewerker op de bank komt te zitten.

KLUSSEN
De SAM Regiopool kan natuurlijk niet bestaan met alleen inbreng van medewerkers. Met elkaar moeten we blijven borgen dat voor de medewerkers die zich aanmelden ook voldoende kansen gecreëerd worden om zich verder te kunnen ontwikkelen. Kansen die ontstaan door het met elkaar delen van tijdelijke klussen en vacatures, en daarbij tevens te letten op mogelijkheden en competenties van de medewerker, en soms dus wat minder op de 100% match. 75% met potentie kan zeker wel succesvol zijn.

KANSEN & BESPARINGEN
Kansen van medewerkers die vergroot worden, maar ook kosten die bespaard worden, door klussen eerst binnen de SAM Regiopool uit te zetten, en niet direct op externe inhuur in te zetten.

HOE WERKT HET
RegioEffect verzorgt te matching van de medewerkers en vacatures met een intern systeem en verzorgt ook (een deel van) de voordracht. Een deel van de oplossing ligt echter bij de ‘met warme hand begeleiding’ van de voordrachten. Contacten die de contactpersonen van de SAM Regiopool met elkaar onderhouden om voordracht op functies de aandacht te geven die het verdient.

De pilot is een succes geweest. Er is een groot aantal matches gerealiseerd tussen de verschillende deelnemende werkgevers, waarbij diverse medewerkers zich hebben kunnen ontwikkelen.

JosVdSteegJos van de Steeg, kandidaat in de SAM Regiopool, vertelt: “Het is een geweldige ervaring om via tijdelijke en gedeeltelijke detachering in de keuken van een andere organisatie te mogen kijken, zoals ik heb gedaan bij de gemeenten Leudal en Waalwijk (deze laatste via de bredere matching van RegioEffect, buiten de SAM Regiopool). Ik kreeg de mogelijkheid om voor mijzelf te constateren of in mijn eigen werkomgeving zaken gaan zoals ik aannam dat ze zouden gaan. Soms stelde ik vast dat de wijze waarop de eigen organisatie werkt niet verkeerd is of een andere benadering hanteert in bepaalde opzichten.”

“Ik leerde nieuwe mensen kennen en door met hen te praten kreeg ik een andere kijk op zaken. Dat kan mij helpen in mijn verdere ontwikkeling. Ik stelde vast dat deze collegiale uitwisseling mij in elk geval heeft geholpen om mezelf verder te ontwikkelen. Bovendien kreeg ik daardoor meer zelfvertrouwen.”

“Verder heb ik ervaren goed om te gaan met veranderende omstandigheden. Ik ben daarom blij dat mijn werkgever deze gelegenheid ondersteunt. Want, wat is er mis mee om in dienst te blijven van je organisatie, even een zijstap te zetten, en daarna weer terug te keren met een schat aan ervaringen rijker. Ik kan het iedereen aanraden om, als de mogelijkheid zich voordoet, daar toch eens bij stil te staan en daarover in gesprek te gaan met je leidinggevende of de collega’s van P&O.”

De Gemeente Waalwijk die de klus op deze wijze heeft kunnen invullen, benoemt als voordelen: “Het is goedkoop, de flexibiliteit in afname in uren is prettig en de kennisuitwisseling levert een goede bijdrage aan het geheel”, aldus inlenend manager Kees Smits. De werkgever van Jos heeft de volledige loonkosten vergoed gekregen.

TekstvlakGemeenteVeghelWij hopen dat meer van dit soort successen geboekt worden. Daarom is halverwege 2013 besloten de SAM Regiopool structureel voort te zetten en zijn wij verheugd mee te delen dat nog steeds nieuwe werkgevers ons doel ondersteunen en zich aansluiten. Er wordt een kleine maandelijkse abonnementsvergoeding gevraagd voor deelname aan de Regiopool. Hiervoor kunnen medewerkers zich aanmelden en worden zij meegenomen in de matching, kunnen vacatures en klussen ingebracht worden (met extra publicatiemogelijkheden) en worden deze op professionele wijze door de matching gehaald, wordt wekelijks een mailing verzorgd met nieuw ingebrachte klussen en medewerkers en worden voordrachten verzorgd.

De SAM Regiopool brengt dynamiek in het werkzame leven van je medewerkers. Jos van de Steeg: “deze regionale pool is een verrijking van mijn werkzame leven, bedankt!”

Wil je meer informatie of wil je je met jouw organisatie ook aanmelden voor de SAM Regiopool, neem dan contact op met Ad Smets (voorzitter Stichting SAM) of Monique van Wagenberg (directeur RegioEffect)
website: www.samregiopool.nl
mailadres: info@samregiopool.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *