De arbeidsmarkt verandert de komende jaren drastisch

Marie van Hout - Pijper

Marie van Hout – Pijper

De arbeidsmarkt verandert de komende jaren drastisch
Alleen daarom al verdient ‘Duurzame Inzetbaarheid’ onze aandacht

Duurzame inzetbaarheid verdient dit jaar in het SAM bulletin onze volle aandacht. De noodzaak hiertoe vloeit o.a. voort uit de gestaag oplopende leeftijd waarop medewerkers met pensioen gaan.

Een andere reden waarom duurzame inzetbaarheid de volle aandacht verdient, is dat de arbeidsmarkt de komende jaren drastisch verandert. Deze ontwikkelingen maken het, zoals beschreven in mijn eerste column (klik hier), noodzakelijk meer te investeren in de productiviteit en de inzetbaarheid van werkenden,
sterker nog: het is een ‘must’!

Om de definitie duurzame inzetbaarheid wat in te kaderen hanteer ik de drie pijlers van duurzame inzetbaarheid opgesteld volgens de definitie van de Sociaal Economische Raad (SER):

  1. Employability: Het vermogen om nu en in de toekomst productief en belonend werk te hebben en behouden.
  2. Vitaliteit: De beschikking hebben over mentale veerkracht en doorzettingsvermogen om het werk gemotiveerd en energiek uit te voeren.
  3. Werkvermogen: De mate waarin werknemers fysiek en mentaal aan de eisen van hun werk kunnen voldoen.

Graag zoom ik deze keer in op een onderwerp dat de 2e en 3e pijler raakt: ontwikkelingen in het gezondheidsbeleid van Agio Cigars, waarbij wij niet het wiel opnieuw zijn gaan uitvinden, maar het wiel zijn gaan optimaliseren!

Door het creëren van meer draagvlak onder leidinggevenden, aanbrengen van structuur, analyseren van behoeftes en het evalueren van activiteiten trachten wij het beleid te verankeren in onze dagelijkse business.

Agio Cigars streeft ernaar dat iedereen tot aan het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vitaal, gezond en met plezier aan het werk blijft. Om dit te kunnen realiseren wordt een actief gezondheidsbeleid gehanteerd, waarin het bevorderen van gezondheid en welzijn van werknemers centraal staat. Arbeidsomstandigheden, fysieke en mentale werkbelasting en leefstijl van werknemers verdienen de aandacht in ons gezondheidsbeleid.

Wij stellen de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker centraal en richten ons op mogelijkheden en niet op beperkingen. Een gezondheidsbeleid past bij ‘Goed Werkgeverschap’ omdat het zich richt op het gezond en duurzaam inzetbaar houden van het gehele personeelsbestand.
20140916_tekstvlak column Marie_2De laatste jaren is ons bestaande beleid geïntensiveerd met onder andere de introductie van het Ziekteverzuimprotocol voor medewerkers en een (bijbehorende) verzuimmanagementtraining voor leidinggevenden. Het protocol geeft zowel medewerkers als leidinggevenden meer inzicht in voorschriften en procedures betreffende verzuimsituaties. Daarnaast hebben wij een aantal regelingen betreffende (wettelijke) verlofsoorten en richtlijnen opgesteld (zoals de richtlijn Zwangerschap en een richtlijn Ongewenst gedrag). Door tijdig in gesprek te gaan en waar nodig alternatieven te bieden, kunnen we mogelijk voorkomen dat medewerkers een escape zoeken in verzuim. Wij hebben de bestaande samenwerking tussen de verschillende dienstverleners zoals bedrijfsarts, fysiotherapeut en arbeidsdeskundige verbeterd door deze regelmatiger met elkaar in overleg te laten treden. Bovendien worden ze actiever betrokken bij verzuimpreventie door ze bijvoorbeeld in gesprek te brengen met managers over vraagstukken als: ‘Mag ik mijn medewerker met overgewicht aanspreken op zijn/haar ongezonde levensstijl?’

Uit een interne evaluatie onder managers eind 2013 is gebleken dat deze veranderingen voor zowel de medewerker als de leidinggevende meer duidelijkheid en regelmogelijkheden hebben gebracht. Door meer gebruik te maken van de benutbare mogelijkheden en preventieve maatregelen is ons verzuim gedaald.

Een gezonde leefstijl proberen wij ook te stimuleren middels benefits. Naast het ‘fietsplan’ bieden wij onze medewerkers sinds vorig jaar de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief te gaan sporten, in samenwerking met een lokale ondernemer. Met onze collectieve zorgverzekeraar zijn we op dit moment in gesprek om de bestaande kortingen op, en inhoud van de aanvullende verzekeringen te vergroten, met specifieke aandacht voor de BRAVO thema’s: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning.

Graag benoem ik ook de activiteiten die collega’s voor elkaar organiseren, waarbij Agio Cigars ook altijd een duit in het zakje doet: fietstochten, de halve marathon, knutselavonden, kanoën, etc.. Kleine moeite, veel plezier!

grafiekVerzuimAgioCigarsDe meest recente ontwikkeling is die naar aanleiding van het PMO 2013 (Periodiek Medisch Onderzoek). Op basis van de terugkoppeling van de uitvoerder en een evaluatie onder de deelnemers willen wij een aantal acties gaan verankeren in ons plan van aanpak RI&E (risico inventarisatie en evaluatie). Om het draagvlak te vergroten worden deze acties in samenwerking met leden van de ondernemingsraad en het management gedefinieerd. Maar ook zijn wij kritischer gaan kijken naar het PMO zelf: in plaats van one-size-fits-all, willen we naar meer maatwerk waarbij niet iedereen door dezelfde standaard tests gaat, maar getest wordt op de voor hem/haar specifieke omstandigheden en belastbaarheid. Wij willen gerichter kijken naar het werkvermogen van onze individuele medewerkers.

Het gezondheidsbeleid gaat echter verder. Zo behoeven de omstandigheden rond het verzuim constante aandacht. Denk hierbij aan de arbeidsomstandigheden, de werksfeer en de relatie die een leidinggevende met zijn/haar medewerker heeft. Wij (HRM) adviseren leidinggevenden blijvend aandacht te schenken aan deze onderwerpen.

Wat ons betreft zijn individuele inzetbaarheid en vitaliteit in de nabije toekomst normale gespreksonderwerpen bij ontwikkel- en beoordelingsgesprekken.

Linkedin group Stichting SAMRedactie: Marie van Hout – PijperRoyal Agio Cigars
Manager HR Royal Agio Cigars

 

Royal Agio Cigars is deelnemer aan het werkgeversnetwerk SAM (samenwerken) dat door de Stichting SAM wordt georganiseerd. Marie van Hout – Pijper is HR Manager en geeft in 3 edities de visie van Royal Agio Cigars op een modern HR beleid. Marie van Hout levert als HR professional sedert 2011 via het werkgeversnetwerk SAM een grote bijdrage aan een vitalere arbeidsmarkt.
Wil jouw werkgever ook een prominente rol spelen en samenwerken, doe dan mee met dit werkgeversnetwerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *