Het eerste SAM Paper is uit

Met gepaste trots presenteren wij het SAM Paper over Duurzame Inzetbaarheid. In dit paper is de kennis en ervaring van vijf SAM deelnemers op dit thema gebundeld en aangevuld met kennis uit de literatuur.

Stichting SAM werkt aan een vitale arbeidsmarkt in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Dat doen wij door in-, door- en uitstroom van medewerkers te bevorderen. Medewerkers die bewegen, vergroten hun arbeidsmarktwaarde. Daarmee vergroten ze hun kansen binnen de eigen organisatie en op de arbeidsmarkt daarbuiten.

Concreet zet de Stichting SAM hiervoor o.a. de volgende instrumenten in:

  • SAM Netwerk: netwerkbijeenkomsten voor aangesloten werkgevers. Tijdens de netwerkbijeenkomsten kunnen mobiliteitskandidaten pitchen, er vindt uitwisseling plaats over kandidaten en vacatures en de gastorganisatie verzorgt een inhoudelijk presentatie over een actueel thema.
  • SAM Regiopool: via de regiopool maken deelnemende organisaties over en weer (tijdelijke) vacatures en klussen aan elkaar kenbaar. Er wordt hier succesvol gematcht.
  • SAM Workshops: medewerkers van aangesloten werkgevers kunnen gratis of tegen een kleine bijdrage deelnemen aan diverse workshops.

Daarnaast stimuleert SAM onderlinge kennisuitwisseling. Voorliggend SAM Paper over duurzame inzetbaarheid is daar een voorbeeld van. In dit paper is de kennis en ervaring van vijf SAM deelnemers op dit thema gebundeld en aangevuld met kennis uit de literatuur.

Wij danken Ruud Ermens van St. Anna Zorggroep, Marja Creemers van ProRail, Brigitte Franssen van GGZ Oost Brabant, Joep Janzing van De Wever en Antwanet Tool van GGzE heel hartelijk voor hun inzet en enthousiaste medewerking! Ook zijn we onze dank verschuldigd aan de medewerkers van TU Eindhoven waar een waardevol achtergrondgesprek mee heeft plaatsgevonden.

Door onze adviseur en redacteur Sarah Schendeler zijn de diepte-interviews met zorg afgenomen en uitgewerkt. De resultaten zijn door haar geanalyseerd en in een toegankelijk, gemeenschappelijk kader geplaatst. Ook Sarah bedanken we hartelijk voor deze mooie bundeling van waardevolle kennis: ‘Groeiende organisaties door bloeiende medewerkers‘ !!!

Veel leesplezier en doe er je voordeel mee!

KLIK HIER VOOR HET SAM PAPER  ‘GROEIENDE ORGANISATIES DOOR BLOEIENDE MEDEWERKERS’

Stichting SAM
Sjaak Verweij en Ad Smets

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *