Dr Gert-Jan Melker: ‘Kritische carrièrewisselingen leidinggevenden’

Tijdens de SAM netwerkbijeenkomst van 29 november a.s. neemt gastspreker Gert-Jan Melker ons mee in het onderwerp ‘Kritische carrièrewisselingen leidinggevenden’. In deze blog stelt hij zich voor en tilt hij een tipje van de sluier op van wat je kunt verwachten van zijn gastlezing.


Graag stel ik me kort aan je voor. Mijn naam is Gert-Jan Melker (43). Ik ben als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast het schrijven van managementboeken als ‘Bouwstenen van Management en Organisatie’ (2016), Managementvaardigheden’ (2017) en ‘Leiderschapskwaliteiten’ (2018), heb ik me de afgelopen jaren beziggehouden met een onderzoek naar kritische loopbaantransities van managers. Op dit onderzoek ben ik eind 2017 gepromoveerd. Dit onderzoek staat tijdens mijn lezing van 29 november centraal.

Het succes van een kritische loopbaantransitie hangt voornamelijk af van de manager zelf. Leeftijd, conceptuele vaardigheden (dus slim zijn), aanpassingsvermogen en de mate waarin de manager zelf denkt klaar te zijn voor de transitie spelen een rol. Verder blijkt dat voor managers ongewenste transities minder succesvol verlopen dan gewenste transities, hetgeen ik tijdens de presentatie nader zal toelichten. Zo leg ik je ook uit dat het opmerkelijk genoemd mag worden dat transities tussen organisaties succesvoller verlopen dan transities binnen organisaties.

Ik heb er zin in

Met plezier heb ik de uitnodiging van het bestuur van Stichting SAM aanvaard om tijdens de netwerkbijeenkomst van 29 november een interactieve lezing te houden over kritische loopbaantransities van managers, waarbij ik nader zal in gaan op de vraag hoe organisaties én managers om zouden moeten gaan met deze transities. Persoonlijk denk ik dat deze materie voor HRM-professionals van belang is om te weten aangezien ondersteuning vanuit de organisatie lang niet altijd bijdraagt aan het succes van transities. Uit nieuw onderzoek blijkt verder dat tussen de 27 en 46 procent van deze transities faalt of een teleurstellend resultaat oplevert. Er valt dus nog wel wat te verbeteren! Zeker omdat transities steeds vaker voorkomen. Uit hetzelfde onderzoek blijkt verder dat het vormen van informele klantbordgroepjes (netwerken dus!) bijdraagt aan het succes van kritische loopbaantransities.

Na deze lezing gaat niet alleen jouw organisatie anders om met kritische loopbaantransities, ook voor je eigen loopbaan ga je naar huis met waardevolle tips.

Graag ontmoet ik je op 29 november bij SAM !!!

Links:

LinkedIn-profiel: https://www.linkedin.com/in/gert-jan-melker-4a5508/

Nederlandse samenvatting van het proefschrift:

http://dare.ubvu.vu.nl/bitstream/handle/1871/55442/abstract%20dutch.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Managementboek.nl:

https://www.managementboek.nl/auteur/17704/gert-jan-melker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *