Oproep deelname aan groepsinterviews – Kwalitatief onderzoek intersectorale mobiliteit en zij-instroom.

Tijdens de SAM netwerkbijeenkomst werd deze oproep al gedaan, graag nog even extra aandacht via de digitale wereld. Wie wil deelnemen aan groepsinterviews t.b.v. een kwalitatief onderzoek intersectorale mobiliteit en zij-instroom?

Projectmanager Joost Hoedemakers: Ik nodig je graag uit te participeren in het kwalitatief evaluatieonderzoek van het experiment intersectorale mobiliteit en zij-instroom. Je bijdrage is van grote waarde en wordt gewaardeerd.

HOE?  Middels zowel diepte-interviews (1 op 1 interview) als groepsinterviews (groepsgrootte 5-7 personen) worden gegevens verzameld. Aan de hand van vastgestelde thema’s worden de interviewvragen gesteld. De diepte-interviews hebben al plaatsgevonden en nu zoeken we medewerking voor de groepsinterviews van maximaal 2 uur. De interviews worden op een bandrecorder opgenomen. Hierbij wordt de anonimiteit gegarandeerd en worden de data behandeld conform geldende wet- en regelgeving hieromtrent. Het onderzoek wordt gekenmerkt door transparantie en onafhankelijkheid van de onderzoeker, enerzijds vanuit wetenschappelijke integriteit en anderzijds doordat de onderzoeker niet werkzaam is voor een van de participerende organisaties.

WIE? In dit onderzoek worden deelnemers geselecteerd, waaronder experts op het gebied van intersectorale mobiliteit en zij-instroom binnen de Zuid-Nederlanse arbeidsmarkt werkzaam bij de sectorfondsen, gemeenten, werkgevers met mobiiteitstrajecten, het UWV, werkzoekenden en werkenden. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit wat betreft functie, organisatie, beroep, leeftijd en geslacht tussen de deelnemers binnen dit onderzoek.

Ben jij bereid deel te nemen aan dit onderzoek?

Datum, tijdstip en de locatie waar het interview wordt gehouden wordt onderling afgestemd.

Ik zie dan graag je reactie tegemoet vóór maandag 10 juni 2019.

Joost Hoedemakers MSc
Projectmanager
Research Centre for Employability
Zuyd Hogeschool
joost.hoedemakers@zuyd.nl


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *