Ik ben 55+, nou en?

sam

Rita Doorten (IND) & Ad Smets (voorzitter stichting SAM)

Het Bestuur van de Stichting SAM die de bijeenkomsten van het werkgeversnetwerk SAM voorbereidt en verzorgt, gaat met de aangesloten werkgevers in overleg over de onderwerpen die tijdens de netwerkbijeenkomsten behandeld worden.

Zo wilden de aangesloten werkgevers graag eens een inhoudelijke sessie over 55+ medewerkers. Veel organisaties hebben een steeds grotere populatie aan oudere werknemers. Vaak ook medewerkers die niet hoog zijn opgeleid, die door het opschalen van de functies niet meer meekunnen. Mensen die de technologische ontwikkelingen niet kunnen volgen en wanneer je dan kijkt naar mogelijkheden van doorstroom of uitstroom naar een andere baan, dan is er voor hen geen positieve uitkomst. Bovendien blijkt ook nog dat een horizontale overstap naar een andere organisatie geremd wordt door de hoge inschaling in de huidige baan. Zero kansen en dan toch doorwerken tot 68 jaar?

Rita Doorten (IND) en Karin Vos (Gemeente Oss) namen dit onderwerp voor hun rekening en zijn aanvang 2015 gestart met de voorbereidingen voor hun presentatie, klik hier. Voor Rita was haar presentatie meteen de laatste inzet in dienstverband voordat ze met pensioen ging.

De gemeente Oss trok aanvang 2015 stagiaire Linde Lambrichts van de opleiding Human Resource Management (Avans Hogeschool te Den Bosch) aan die onder begeleiding van Karin Voss een onderzoek naar de Duurzame Inzetbaarheid van de medewerkers in de leeftijdscategorie 55-67 jaar binnen de gemeente Oss ging houden.

In het bijzonder wilde de Gemeente Oss inzichtelijk krijgen wat nodig is om medewerkers in genoemde leeftijdscategorie aan te laten sluiten bij het doel van een toekomstbestendige, vitale organisatie. Daarbij concludeerde Linde dat deze werkgever onder vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hetzelfde verstaat.

Dus luidde de onderzoeksvraag: “wat is nodig om de medewerkers van 55+ duurzaam inzetbaar te houden? Waarbij onder duurzame inzetbaarheid wordt verstaan: het vermogen van de medewerker om zowel nu als in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor de organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren, door in te zetten op 1) gezondheid & arbeidsomstandigheden, 2) mobiliteit en 3) leren & ontwikkelen.

In het onderzoek wordt per onderwerp gevraagd om 3 soorten ideeën te bedenken:
Blauwe ideeën: gewone en haalbare ideeën, waarmee je snel stappen kunt zetten richting een oplossing
Rode ideeën: originele ideeën die wel haalbaar zijn die vernieuwing inhouden en wat meer moeite kosten om ze te realiseren
Gele ideeën: origineel en onrealistisch. Maar het zijn prikkelende ideeën die kunnen helpen om de blauwe ideeën meer rood te maken en de rode ideeën vernieuwender te krijgen.

sam

Karin Vos (Gemeente Oss)

Karin Vos: “Met dit onderzoek binnen je organisatie krijg je een realistisch beeld van wat je als werkgever kunt doen aan duurzame inzetbaarheid van de 55 plusser. Grijp die kans al P&O afdeling.”

Linde Lambrichts heeft dit onderzoek afgesloten middels een prachtige scriptie, klik hier. “Het schrijven van de scriptie was spannend, lastig en soms heel frustrerend wanneer iets niet lukte, maar vooral erg leuk en leerzaam. Ik streef altijd naar perfectie. Tijdens het onderzoek heb ik geleerd dat goed vaak al perfect is. Het heeft me zelfvertrouwen gegeven en laten zien dat meer kan dan ik dacht. IK BEN GAAN DURVEN DOOR TE DOEN. Dit is ook de slogan van het collegeprogramma van de gemeente Oss. Zij geven ook aan dat je leert vertrouwen door te doen.

Helaas kon Linde niet aanwezig zijn bij de presentatie ‘Ik ben 55+! Nou en?’ van Karin Vos en Rita Doorten tijdens de netwerkbijeenkomst van SAM in september bij Philips Eindhoven.

Het was een bijzonder professionele presentatie met een leerzame interactie, waarbij de netwerkers zich in groepen bogen over de blauwe, rode en gele ideeën.

sam

De nieuwe stagiaire P&O van de gemeente Oss, Shiromani van Oversteeg, heeft de resultaten van deze groepen in beeld gebracht, klik hier.

Shiromani zal in een volgende editie zich voorstellen en nadere uitleg geven over deze uitkomsten.

Wordt dus vervolgd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *