Impressie: inspiratiesessie ‘Kanker op de werkvloer’

Onlangs organiseerde SAM de inspiratiesessie ‘Kanker op de werkvloer, hoe ga je er mee om?’ Deze interactieve inspiratiesessie was specifiek bestemd voor managers, leidinggevenden en HRM-professionals die medewerkers begeleiden die geraakt zijn door kanker.

De inspiratiesessie werd SAM aangeboden door Ellen van den Wittenboer, loopbaancoach, eigenaresse van Humentality, redactielid SAM en ambassadrice van Coach Connect bij kanker, een landelijke organisatie gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die geraakt zijn door kanker.

We vroegen Ellen om een terugblik op deze middag.

Ellen: “We werden hartelijk verwelkomd door Roy Hildenbrant, directeur Bestuurs-, Management- & Onderwijsondersteuning van de Onderwijsgroep Tilburg.

Met een gemotiveerde groep gingen we vervolgens aan de slag op één van de locaties van Onderwijsgroep Tilburg, de prachtige tuinkamer van ROC Tilburg.

Het onderwerp ‘kanker op de werkvloer ‘ blijkt bij veel organisaties te spelen.

Tijdens deze interactieve middag was er aandacht voor de Wet verbetering Poortwachter / Spoor 2. Wat wordt wel of ook niet gedeeld door de werknemer met de organisatie? Hoe open ben, kun of wil je zijn als medewerker (de werkgever mag in het kader van nieuwe AVG/privacy-wetgeving in principe zichzelf hierover niet uitspreken).  Vooral wat wil een werknemer er zelf mee, waar heeft de werknemer behoefte aan in de begeleiding?

Tijdens deze interactieve middag was er aandacht voor de Wet verbetering Poortwachter / Spoor 2. Wat wordt wel en wat wordt niet door de zieke werknemer gedeeld met de organisatie? Hoe open wil of kun je zijn als medewerker? De werkgever mag zichzelf in het kader van nieuwe privacy-wetgeving (AVG) in principe hierover niet uitspreken. En er werd uitgebreid ingegaan op de vraag: aan welke begeleiding heeft de werknemer behoefte?

Open, transparante communicatie

Een open, transparante communicatie tussen werknemer en werkgever, met ruimte voor kwetsbaarheden, is hierbij cruciaal. Als een (case)manager of degene die de contacten heeft met de medewerker het onderwerp (kanker) zelf lastig vindt, kijk dan wie deze communicatie wel op zich kan nemen door de taken te verdelen. De HRM-functionaris neemt dan bijvoorbeeld het ‘zachte deel’ van de begeleiding voor zijn/haar rekening: het luisterend oor, het begrip en de menselijke aandacht terwijl bijvoorbeeld de manager het meer zakelijke deel (Wet verbetering Poortwachter) verzorgt. Daarbij is overigens ook besproken dat veel van de aanbevelingen ook gelden voor andere langdurige, ernstige en levensbedreigende c.q. levensbeëindigende situaties als gevolg van ziekte  (ALS, MS) en ongelukken.

Veel interactie

Er ontstonden goede interacties o.a. over inhoud van de begeleiding, over hoe je het proces begeleidt, over wie welke rol voor zijn/haar rekening neemt. Men kreeg inzicht in elkaars situaties. Meningen, ervaringen en praktijkvoorbeelden kwamen aan de orde, er werden handvatten geboden en tevens is er kennis gedeeld o.a. over de late gevolgen van kanker.”

Reacties van deelnemers:

“Het bleek maar eens dat ook voor dit onderwerp geldt: “Hoe moeilijk en pijnlijk het onderwerp ook is:  blijf in gesprek! Lukt het je zelf niet? Zoek dan mensen die het wel kunnen. Bijvoorbeeld een naaste collega of een coach van ‘coach connect bij Kanker’.  Enge ziektes maken al zoveel kapot; laat het ook nog eens niet de relatie met je werknemer verpesten!” Yess en Monique hebben deze middag op hun bevlogen manier laten zien, hoe het wél kan.”      Anita Muijs, loopbaanadviseur mobiliteit, De Wever

“Het was een zinvolle middag. Er werd goed gediscussieerd over casuïstiek. Begeleiding werd verzorgd door twee energieke dames!.”     Joke de Waal, Manager arbeidsmobiliteit,Rabobank Nederland

Een beladen onderwerp dat toch op een erg positieve manier onder de aandacht is gebracht. Onderwerp laat duidelijk de spagaat zien waar casemanagers mee geconfronteerd worden. Enerzijds de harde bepalingen vanuit een WIA-traject t.o.v. de menselijke kant die speelt in dit soort gevallen. Cruciaal punt in deze is het open en eerlijk blijven communiceren.” Christ-Jan van Herpen, teamleider gemeente Uden

“Het was een interactieve, informatieve goed verzorgde presentatie. Gegeven door zeer bevlogenen geëngageerde mensen.Carina Verbunt, SAM Ambassadeur

We werden vanaf de eerste minuut in volle vaart en met aanstekelijk enthousiasme meegenomen in het toch nog beladen onderwerp Kanker in relatie tot werk. Dat werkt goed en daarmee ontstaat al direct aansluiting en interactie met de groep. Compliment voor de heldere rode draad-visie  van Coach Connect , de groep slaagde erin om informatie te halen en ook te brengen. Ik heb er veel van opgestoken.”  Rob Luiken, arbeidsdeskundige bij Thaeles

Naschrift SAM: De 2 uur durende inspiratiesessie gaf een inkijkje in de problematiek. Begrijpelijk dat in zo’n korte periode niet de diepte kan worden ingegaan zoals bij een workshop van 2 dagdelen. De deelnemers kregen niettemin ruim voldoende bagage mee om binnen de eigen organisatie dit onderwerp goed op de agenda te kunnen zetten.

Als SAM willen wij onze dank en waardering uitspreken naar Ellen van den Wittenboer, de specialisten van ‘Coach Connect bij kanker’ en SAM-werkgever Onderwijsgroep Tilburg die de locatie gratis ter beschikking stelde.

klik hier voor de presentatie

© redactie: Ellen van den Wittenboer & Sjaak Verweij – foto’s:  Ellen van den Wittenboer

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *