Impressie SAM netwerkbijeenkomst november bij de KVK

Met 120 deelnemers was de laatste SAM netwerkbijeenkomst van dit kalenderjaar een klapper, het vuurwerk dat het oude jaar echt lekker uit knalt. Met een opening door onze beschermheer, een programma van de gastorganisatie KVK en een gastspreker was het een vol en inspirerend programma.

Een terugblik met foto’s en linken naar de presentaties.

De grote opkomst was een beetje onze eigen schuld. We hadden deze netwerkbijeenkomst extra onder de aandacht gebracht en onze contactpersonen gevraagd hun manager of HR-collega’s een keer kennis te laten maken met SAM. Aan onze oproep werd ruimhartig gehoor gegeven. Bovendien waren er een paar belangstellende werkgevers die overwegen aan te sluiten bij het SAM Netwerk. Volle bak dus!

                                                                  het bruisende ‘matchuurtje’

Het match-uurtje was nog bruisender dan we gewend waren (en we zijn al erg verwend  ). De zes pitchers kregen van alle kanten tips & tricks, niet alleen m.b.t. hun elevator pitch, maar ze kregen ook diverse netwerkgesprekken aangeboden of werden gewezen op vacatures.

SAM Beschermheer

Het tweede gedeelte werd formeel geopend door de beschermheer van SAM, Professor Dr J.H. Zwaveling, CEO van het Máxima Medisch Centrum. In zijn openingswoord benadrukte hij de krapte op de arbeidsmarkt, met name in het onderwijs en zijn eigen sector, de zorg. ‘We zijn er zelf schuld aan. Ons personeel moet door ‘het systeem’ – al dan niet gevoed door regelgeving en andersoortige veiligheidsvoorschriften – erg veel tijd besteden aan het bijhouden en invoeren van allerlei gegevens.”

        Beschermheer van SAM, Professor Dr J.H. Zwaveling, CEO van het Máxima Medisch Centrum

Het is een bekend feit dat het personeel zoveel procedures moet naleven waardoor ze veel minder tijd hebben om zich daadwerkelijk om de patiënt te bekommeren. Ze komen steeds verder van het eigenlijke werkveld af te staan waar ze ooit heel bewust voor hebben gekozen: de zorg! Het zijn taken en onderdelen waar ze helemaal geen passie voor voelen en waar ze vaak geen begrip meer voor kunnen opbrengen om dat de bureaucratie is doorgeslagen!

De ultieme oplossing had onze beschermheer niet op zak, maar de aanwezigen waardeerden het enorm dat hij als CEO van een grote zorginstelling zo eerlijk zijn mening geeft en ons een inkijkje gaf van de werkelijke wereld binnen een megaziekenhuis. Chapeau!

                             Karolien van Lieshout, directeur van het Mobiliteitscentrum KVK

De KVK, het mobiliteitscentrum

Karolien van Lieshout, directeur van het Mobiliteitscentrum KVK, nam ons mee in de problematiek van de verschillende reorganisaties bij KVK en de opzet van hun Mobiliteitscentrum (klik hier voor de presentatie).

Door Jacqueline Doomen werd Fit for the Future gepresenteerd, het programma en alle mogelijkheden voor alle medewerkers en de van-werk-naar-werk-kandidaten van KVK. Een programma deels gericht op uitstroom, zowel tijdelijk alsmede definitief maar ook gericht op de duurzame inzetbaarheid voor medewerkers die wél bij KVK kunnen blijven. Het was een geweldig mooie inhoudelijke presentatie waarbij de aanwezigen op het puntje van de stoel zat  (klik hier voor de presentatie).

‘Fit for the Future’ door Jacqueline Doomen

Ludiek, maar effectief Regie-Theater

Het KVK-programma werd afgesloten met ‘Het Regie-Theater’, één van de manieren om leidinggevenden en (mobiliteits)kandidaten te trainen. Situaties op de werkvloer worden in eerste instantie door acteurs ‘uitvergroot’ en op een ludieke wijze nagespeeld. Daarna was het publiek aan zet om in de tweede versie in te grijpen, aan te geven wat fout gaat en aanwijzingen te geven om het gesprek in de juiste richting te sturen. Door het uitvergroten en de ludieke wijze waarop het gebracht werd, werd wel de vinger op de zere plek gelegd. Een sessie met een krachtige interactie tussen acteurs en publiek.

twee acteurs van het RegieTheater van de KVK

Voor ons SAM Netwerk een goed voorbeeld van kennisdeling: KVK doet het op deze manier, wie weet een aanleiding voor andere organisaties om dit instrument ook in te gaan zetten. Super leerzaam en interessant! (klik hier voor in introductie van het Regie Theater)

Kritische carrièrewisselingen leidinggevenden

De inhoudelijke afsluiting was een gastlezing door Dr Gert-Jan Melker, die werd ingeleid door de Leen de Waal, Inspirator van het SAM Netwerk. De gastspreker, universitair docent verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen & Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam en aan het Center for Accounting, Auditing & Control van Nyenrode Business University, nam ons mee in zijn promotieonderzoek over de kritische carrière-wisselingen van leidinggevenden.

                                                           universitair docent Dr Gert-Jan Melker

Tot vreugde van alle aanwezigen was dit geen éénrichtingsgastlezing, maar een interactieve discussie rondom de vraag waarom de ene carrièrewisseling zo succesvol verloopt en andere eindigt als mislukking. Juist omdat een aantal aanwezigen het totaal niet eens waren met een aantal van zijn uitgangspunten en uitwerkingen van het onderzoek ontstond er een levendige discussie. En daar doen we het toch om: kennisdeling en elkaar triggeren en de uitkomsten van een wetenschappelijk onderzoek bij wijze van spreken te toetsen aan de eigen praktijkervaring. Toch fantastisch dat we in ons vrije Nederland onze eigen mening publiekelijk mogen uiten en die van anderen ter discussie kunnen te stellen.  (klik hier voor de presentatie en hier voor de blog van Gert-Jan Melker).

      de walking netwerklunch, een niet te onderschatten onderdeel van de SAM netwerkbijeenkomst

Netwerken tijdens de lunch

De informele afsluiting was een walking lunch die goed werd benut om te netwerken. De aanwezige loopkandidaten deden hun uiterste best om in contact te komen met andere organisaties. Om de toezeggingen die tijdens het match-uur werden gedaan na te komen, werden de agenda’s getrokken en vele netwerkafspraken gepland. Ad gebruikt dan zijn favoriete uitspraak “Er werd volop gewhealed & gedeald”. Veel loopbaankandidaten gingen naar huis met een paar netwerkafspraken en andere aanwezigen waren in de gelegenheid te netwerken met vakgenoten. Alleen al dit bruisende uurtje netwerken is een prestatie op zich.

Onze hartelijke dank aan Georgo Muller, één van onze vaste contactpersonen bij de KVK die samen met zijn collega’s de gastorganisatie vormden voor deze dag.

Ad Smets & Sjaak Verweij van SAM samen met Georgo Muller, arbeidsmarktmakelaar bij het Mobiliteitscentrum KVK

 

“SAM is een warm bad…”

Wij kregen van diverse contacten, die voor de eerste keer een SAM netwerkbijeenkomst bijwoonden, de terugkoppeling dat ze het idee hadden in een ‘warm bad’ terecht te komen. Het warme bad vormen alle aanwezigen zelf die bereid zijn ‘te brengen’, iets te doen voor anderen. Wij als SAM-organisatie vormen alleen maar de tabletten badzout die het netwerk zo bruisend houden!

Vergeet niet de volgende netwerkbijeenkomst in je agenda te zetten: op 7 februari zijn we te gast bij Matchcare te Helmond. Klik hier voor alle data van de netwerkbijeenkomsten van 2019

ONDERSTAAND EEN UITGEBREIDE FOTOREPORTAGE:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *