Kennismobiliteit tot aan welke grens?

Ad SmetsKennismobiliteit tot aan welke grens?
In onze contacten via het werkgeversnetwerk SAM en de bilaterale gesprekken die wij voeren met vele Nederlandse werkgevers horen wij vaak: “wij moeten weldra organiseren en we denken dat we met x-aantal medewerkers moeten inkrimpen”.

Daar waar wij als Stichting SAM(enwerken) de doelstelling hebben om de samenwerking op het brede P&O-terrein van in-, door- en uitstroom van medewerkers tussen de verschillende sectoren te stimuleren, blijft het toch een beetje wrang als de insteek voor netwerken een overschot aan personeel is.

Een netwerk kan in deze tijd niet (meer) een afvoerputje zijn van boventallige medewerkers, zoveel banen zijn er namelijk niet. Althans niet in de directe omgeving.

Veel gehoord bij werkgevers die meedoen met het werkgeversnetwerk SAM: “We delen graag onze ervaringen op het brede terrein zodat een werkgever de kans krijgt niet dezelfde fouten te maken als andere organisaties die eerder met ‘t bijltje moesten hakken”.

De insteek van de Stichting SAM is kennisdeling gericht op de toekomst. We weten dat er ooit een kentering komt in de nog steeds vigerende economische malaise. En we weten dat er een grote natuurlijke uitstroom zal gaan plaatsvinden. We weten ook, gezien de mondiale ontwikkelingen, dat zeker binnen Europa de werkgevers genoodzaakt zijn om nog meer het oog te gaan houden op de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek. Daarom richt de stichting SAM zich juist nu nog meer op kennisuitwisseling. En willen wij als bestuurders van deze stichting nog meer de kennismobiliteit tussen werkgevers stimuleren.

rollercoaster2Door onze uitdaging om meer industriële partijen en internationaal georiënteerde werkgevers bij het werkgeversnetwerk te betrekken, komen we tussendoor met heel wat andere soorten organisaties in contact. Daar waar één van mijn oud-werkgevers en ‘s werelds toonaangevend producent van Roller Coasters al mensen uit India en Indonesië werft wegens een tekort aan excellente krachten in Europa, richt een engineering company uit Graz – waar we een gesprek over werving hadden met de algemeen directeur – zich vooral toch bewust op excellente bouwingenieurs uit Europa.

Wij gaan voort met netwerken en trachten verbindingen te leggen.

Ad Smets
Voorzitter Stichting SAM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *