Leen de Waal: “Inclusiviteit is (al lang) geen optie meer!”

Gastspreker Leen de Waal gaat op de netwerkbijeenkomst van 28 november a.s. in op de noodzaak van inclusiviteit: ‘Inclusiviteit is (al lang) geen optie meer!’ Een korte blog als introductie.

Gastorganisatie Gemeente Eindhoven neemt op 28 november het SAM Netwerk mee in een onderzoek – onder leiding van professor Siebers van de Universiteit van Tilburg – naar de knelpunten ten aanzien van diversiteit bij de gemeente Eindhoven.

Hieraan voorafgaand gaat de inspirator van het SAM Netwerk, Leen de Waal,  consultant bij de Wagner Group en Visiting Professor aan universiteiten in Frankrijk en China, in op de noodzaak van een inclusieve organisatie.

In een korte blog licht hij een tipje van de sluier op. Ben je nieuwsgierig hoe Leen de Waal en de gemeente Eindhoven denken over inclusiviteit, kom dan naar de SAM netwerkbijeenkomst op 28 november.

Leen de Waal: “Inclusiviteit is (al lang) geen optie meer!

In een wereld die de laatste decennia steeds meer geobsedeerd is geraakt door groei, steeds meer groei die alles op zou lossen, komen we er langzamerhand achter dat deze obsessie niet houdbaar is.

Immers, niet alleen groeit onze welvaart, ook de bevolkingsaantallen nemen wereldwijd explosief toe. Dat betekent dan wel dat we onze (natuurlijke) hulpbronnen in rap tempo aan het uitputten zijn, waardoor we in hoog tempo in een wereld gedomineerd door steeds meer schaarste terecht gaan komen.

Tel daarbij het feit dat het mondiale geboortecijfer nu al een paar jaar onder de 2,2 ligt, wat betekent dat de wereldbevolking de komende tijd niet meer groeit. De bevolkingssamenstelling gaat dan beïnvloed worden door een ‘dubbele vergrijzing’. Mensen leven steeds langer (zonder fundamenteel langer te werken) en er komen relatief steeds minder jonge mensen bij. Een steeds kleiner wordende groep actieven moet een steeds grotere groep inactieven van de gewenste welvaart voorzien.

Dat betekent dus dat ‘arbeid’ een steeds schaarsere bron gaat worden. Wat op zich weer betekent dat die organisaties die nu al hun blik durven te verruimen door buiten de traditionele groepen waarbinnen ze werven, te zoeken en die mensen binnen de organisatie een welkome productieve plaats te geven, nu al een voorsprong nemen. Dat dit wellicht niet vanzelf gaat, mag duidelijk zijn.

Het is overigens niet alleen ‘kommer en kwel’ zoals je wellicht zou kunnen gaan denken naar aanleiding van het voorgaande. Het grote voordeel van inclusiviteit effectief organiseren is namelijk dat doordat de diversiteit in de organisatie toeneemt, het creatieve, probleemoplossende vermogen van de welhaast logaritmisch toeneemt. Feitelijk een ‘dubbele winst’ dus. Niet alleen zullen inclusieve organisaties minder moeite hebben om voldoende mensen te vinden, ze zullen bovendien hun probleemoplossend vermogen tegelijkertijd vergroten.

Kortom, waar wacht je nog op, inclusiviteit is echt geen optie meer!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *