LEERERVARINGEN UIT DE EERSTE DIGITALE SAM WEBSESSIE

Door de reeds ingezette pilot om te zetten naar ‘een ecchie’ heeft de eerste digitale mini-netwerkbijeenkomst plaatsgevonden. Een optekening van deze spannende ervaring.

Mede gevoed door de uitkomsten van de mini workshop ‘Appreciative Inquiry” tijdens een van de SAM netwerkbijeenkomsten, zochten wij alle langere tijd naar mogelijkheden om het fysieke netwerken te ondersteunen door een digitaal instrument. Maar tevens om het fysieke netwerken digitaal aan te vullen.

Omdat wij veel succes boeken met digitale hulpmiddelen met ons buurtwerk voor Eindhoven, wilden we samen met OnsPlatform.TV een pilot opstarten met NETWERKEN4ALL.

We waren nog in de pilot-fase, maar hebben er voor gekozen nu versneld van start te gaan. En deze week hebben we dus onze eerste echte ervaringen opgedaan. Wij vonden het – ondanks een paar hikjes in de internetverbinding – een prachtige eerste proeve!

En, om eerlijk te zijn: Het zou jammer zijn om er – na afloop van de vreselijke periode van isolatie / quarantaine – niets mee te doen. Jammer om er niet iets meer mee te doen, zeker ook omdat je zelf de regie kunt houden! Dat is onze eerste conclusie.

De vlinder staat symbool voor ‘transformatie’, van fysiek naar digitaal netwerken

Wat zijn volgens ons mogelijkheden om de netwerkcontacten te verstevigen

  1. (netwerk) Collega’s kunnen het fysieke netwerk via de camera bijwonen
  2. Workshops / intervisie-sessies (webinars) kunnen plaatsvinden via camera
  3. Pitchers hoeven niet te wachten tot een volgende fysieke netwerkbijeenkomst. Het is zelfs mogelijk om bijvoorbeeld iedere week/maand 1 of 2 kandidaten voor de camera te laten pitchen.
  4. Hulpvragen kunnen op een makkelijke wijze, zonder tussenkomst van een organisatie, met elkaar worden gedeeld. Men kan elkaar direct persoonlijk contacten.
  5. Contactpersonen van vacatures kunnen direct door kandidaten / loopbaanadviseurs persoonlijk benaderd worden hetgeen de W/S verkort en vergemakkelijkt.
  6. Men kan direct persoonlijk contact opnemen met kandidaten voor als men denkt dat de kandidaat mogelijkerwijs de passende persoon is op een vacature. Denk hier in het bijzonder ook bij tijdelijke klussen / werkervaringsplaatsen: snel en makkelijk een kandidaat benaderen.
  7. In themagroepjes vergaderen / afstemmen. Gewoon snel tussendoor, zonder reistijd en reiskosten!

Om er op dit moment maar eens een paar voordelen te noemen. Samen met jullie en met onze vaste contacten die ons adviseren gaan wij op weg naar een eigentijdse aanvulling op SAM.

PITCHEN / MATCHEN

Onze eerste proef gaat opgevolgd worden. Heb jij een kandidaat die arbeidsmarkt klaar is of een duidelijke hulpvraag heeft en daarom wil / kan pitchen, laat het ons weten. Tevens is het goed om ons aan te geven bij welke organisaties de kandidaat wil pitchen. Wij benaderen die organisaties en stellen in overleg met jou en andere contactpersonen een pitchmoment vast. In de toekomst, als alle contactpersonen van SAM zich hebben aangemeld met een account, is het gewoon mogelijk om het zelf te initiëren. Lekker makkelijk toch!  KLIK HIER OM MEE TE DOEN.

Heb je vragen?

Het systeem is 100% Nederlands en veilig. Voor vragen over het systeem (voor het geval jouw organisatie dit ook wil gebruiken): Nick Betting van OnsPlatform.TV, Mail / Mobiel = (+31) 6 15006051

Vragen over toepassingen voor SAM: Ad Smets, Mail / Mobiel = (+31) 6 48131348

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *