Missie en Visie

WAAR STAAN WE VOOR

Visie van het SAM netwerk: Voldoende gekwalificeerd personeel in onze regio, nu en in de nabije toekomst.

WAAR GAAN WE VOOR

Missie van het SAM netwerk: Vanuit regionale en intersectorale samenwerking medewerkers boeien en binden, ontwikkelen, matchen en in beweging houden vanuit duurzame inzetbaarheid. Excelleren en streven naar synergie van deskundigheid en ervaringen op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel.