Monique van Wagenberg: “Kijk over grenzen heen”

Monique van Wagenberg, directeur van RegioEffect, en lid van de Raad van Inspiratie van het SAM Netwerk, benadrukt in haar blog het belang van over grenzen heen kijken.

Kijk over grenzen heen, figuurlijk, maar ook letterlijk.

MONIQUE VAN WAGENBERG: “We zijn snel geneigd om binnen onze grenzen te blijven als het gaat om het door ontwikkelen van benodigde competenties van werknemers en hun kennis en vaardigheden. In ieder geval merk ik dat ik zelf zo druk ben met onze eigen relaties en medewerkers in het land dat ik soms vergeet dat het buiten onze grenzen niet op houdt. Zo hebben we te maken met medewerkers die zichzelf als statushouder vestigen in Nederland. Het zichtbaar maken van de werkwaarde (lees economische potentie) van deze doelgroep is relevant, zodat ze werk kunnen gaan doen in NL. Het integreren en leren verloopt dan extra snel. Alsmede het door ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Gelukkig lopen hiervoor initiatieven, ook binnen het publieke domein.

Mijn echtgenoot exploiteert een fruitbedrijf en binnen dit fruitbedrijf werken we tegenwoordig bijna uitsluitend met statushouders. De ervaringen hiermee zijn zeer positief. We zien dat de statushouders het bijzonder waarderen dat ze aan de slag kunnen tegen normale loonwaarde. Zo snijdt het mes aan 2 kanten.

Uitwisseling werknemers tussen Nederland en Curaçao

Zelf liep ik tegen eenzelfde vraagstuk aan op Curaçao. Curaçao is onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Er vindt op dit moment nauwelijks uitwisseling plaats tussen werknemers vanuit Curaçao naar NL en vice versa. Dat is mijns inziens een gemiste kans.

Daarom hebben we vanuit RegioEffect ruim 1 jaar geleden het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de verantwoordelijke minister in Curaçao. In het Samenwerkingsconvenant Groeistrategie Curaçao staat dat Nederland zichzelf zal inzetten in het vinden van geschikte kandidaten voor (tijdelijke) functies binnen het publiek domein van Curaçao. Dit ter versterking van het kennisniveau van het ambtelijk apparaat in Curaçao. Andersom is het nuttig om kandidaten vanuit Curaçao ervaring op te laten doen in NL.”

Kijk voor meer informatie over deze uitwisselingspool op onze website

Mr. Monique van Wagenberg
+31 (0) 487 523 211
info@regioeffect.nl

Naschrift SAM: Wij feliciteren RegioEffect met deze mooie ontwikkeling en juichen de gedachtegang van harte toe. Zelf kijken wij al enige tijd over onze grenzen heen en trachten wij het SAM Netwerk een internationale aanvulling te geven middels het SAM International Business Network. De voortschrijdende technologische ontwikkelingen maken het bovendien mogelijk om op een warme wijze digitaal te netwerken. In dat kader zetten wij vanuit Stichting SAM ook in op NETWERKEN4ALL, een modern platform ter ondersteuning van het fysieke netwerken waarmee je afstanden – die in de praktijk toch belemmerend werken – makkelijk, snel en veilig kunt overbruggen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *