Netwerken is leuk

Marloes Tolsma

Marloes Tolsma, adjunct-directeur

De bijeenkomst van het werkgeversnetwerk SAM in september vond plaats bij SAM werkgever en gastgever Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Deze dienst vervult namens de provincie en de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant publieke taken met als doel een kwalitatief hoogstaande fysieke leefomgeving: een openbare ruimte die vrij is van hinder en gevaar. De ODZOB voert een pakket van wettelijke taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook activiteiten in de openbare ruimte die verwant zijn aan deze VTH-taken voert ODZOB uit indien provincie of gemeente(n) daarom verzoeken.

Het SAM Netwerk werd niet op hun kantoor uitgenodigd echter bij het Milieu Educatie Centrum (MEC), gelegen in de Genneper Parken, een veelzijdig sport- en recreatiegebied in het zuiden van Eindhoven. Je kunt er zwemmen, schaatsen, lekker op een terrasje zitten in de natuur dan wel een museum bezoeken. Het is een uniek locatie met een biologische boerderij met scharrelende kippen, varkens, koeien en jongvee en natuurlijk het MEC, waar jong en oud op een speelse manier kennis kan maken met de natuur en het milieu.

sam netwerk 19

Rita Doorten, IND, bespreekt een kandidaat

Wij mochten er vergaderen in een grote zaal met allemaal opgezette dieren die als lesmateriaal dienden. Heel apart en een gemoedelijke sfeer. Eigenlijk ook heel passend bij de sfeer die tijdens de SAM bijeenkomsten heerst.

Er wordt ook deze keer hard gewerkt en goed genetwerkt. Er is altijd een goede interactie tussen de vertegenwoordigers van de aangesloten werkgevers en de discussies leiden altijd tot iets!

Deze netwerkbijeenkomst een presentatie (klik hier) door Marloes Tolsma, adjunct directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, die het algemene beleid van deze dienst weergaf. Gevolgd door de coördinator P&O, Mark Rijnders, die ons meenam in hun personeelsbeleid. De omgevingsdienst geeft graag de volgende quote ter publicatie: “Via het SAM Netwerk hebben we daadwerkelijk een aantal medewerkers concrete mobiliteitskansen kunnen bieden.”

sam netwerk mentale veerkracht

Chrissie Schoonhoven, Margolin, legt uit wat Mentale Veerkracht is

Na de netwerkpauze kregen we een heldere uitleg door Ella van Toorn-Haak en Chrissie Schoonhoven, over de betekenis van ‘Mentale Veerkracht’ een systeemaanpak die door Margolin is ontwikkeld. Margolin is al jaren trouwe deelnemer aan het werkgeversnetwerk SAM en verrijkt ons op bepaalde momenten met workshops en andere ontwikkelingen binnen het HR veld. Klik hier voor de presentatie.

Ook het matchdeel was een vruchtbaar moment. Tijdens dit eerste deel van de netwerkbijeenkomst wordt interactief gekeken naar kandidaten, medewerkers die tijdelijk van baan willen veranderen, vacatures, klussen en werkervaringsplaatsen. Ter plekke werden al enkele matches gemaakt en vervolgafspraken gemaakt. De ‘pitch’ van Daniëlle Jansen was een prachtige ervaring, zowel voor haarzelf als voor de aanwezigen in de zaal.

En natuurlijk hadden we veel tijd om te netwerken. En er wordt toch wat afgepraat! De visitekaartjes vlogen je zowat om de oren…

Terwijl de ene al kon genieten van een verrukkelijk broodje tijdens de vele bilateraaltjes nam de andere de gelegenheid te baat om de biologische boerderij te bezoeken. Er werd heel wat afgelachen om allerlei redenen. Voor ons als organisatie was het weer een geslaagde netwerkbijeenkomst. Bekijk hieronder de foto reportage. Veel kijkplezier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *