Onze heldinnen, onze voorbeelden. Heldin 2

Miranda Theuwis gecompr gespiegeldOnze heldinnen, onze voorbeelden
De contactpersonen van het SAM Netwerk in de PERS
heldin 2: Miranda Theuwis

2015 is inmiddels weer 1 maand oud en er hebben zich al heel wat nieuwsfeiten voorgedaan. In de grote boze wereld doch ook binnen de ‘kaders’ van het SAM Netwerk dat aan zijn 9de jaar is gestart.
In deze 9 jaar hebben wij erg veel mensen leren kennen, zoals de contactpersonen van de vele aangesloten werkgevers. Leuke en leerzame contacten. Waardevolle en warme relaties hebben we weten op te bouwen die zelfs leiden tot duurzame vriendschappen. Wat wij wel merken is dat de wisselingen in contactpersonen zich sneller opvolgen dan enkele jaren geleden. Dit zal zeker met de veranderingen op de arbeidsmarkt samenhangen.
Wat wij ook zien is dat onze contactpersonen meer in de pers komen dan 9 jaar geleden. Wij juichen dit bijzonder toe. Als Stichting SAM hebben wij ook als doelstelling om kennis te delen. Door over je beroep, je passie in je werk te praten en te publiceren, werk je mee aan kennisdeling. Puik!

Reden om nieuwsfeiten rondom onze contactpersonen te delen.

Miranda Theuwis gecomprMiranda Theuwis
is Adviseur Jobcenter WML en heeft meegewerkt aan een editorial in P&O Actueel, de rubriek ‘3 vragen’. Zij behandelt kort de inspanningen van WML om de medewerkers fit for the job te houden.
Keigaaf om Miranda in dit landelijk blad te zien schitteren en onze welgemeende complimenten.
Klik hier om het verhaal te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *