Onze heldinnen, onze voorbeelden. Heldin 5

Corina VerbuntOnze heldinnen, onze voorbeelden
De contactpersonen van het SAM Netwerk in de PERS
Heldin 5: Carina Verbunt

2015 is inmiddels weer 1 maand oud en er hebben zich al heel wat nieuwsfeiten voorgedaan. In de grote boze wereld doch ook binnen de ‘kaders’ van het SAM Netwerk dat aan zijn 9de jaar is gestart.
In deze 9 jaar hebben wij erg veel mensen leren kennen, zoals de contactpersonen van de vele aangesloten werkgevers. Leuke en leerzame contacten. Waardevolle en warme relaties hebben we weten op te bouwen die zelfs leiden tot duurzame vriendschappen. Wat wij wel merken is dat de wisselingen in contactpersonen zich sneller opvolgen dan enkele jaren geleden. Dit zal zeker met de veranderingen op de arbeidsmarkt samenhangen.
Wat wij ook zien is dat onze contactpersonen meer in de pers komen dan 9 jaar geleden. Wij juichen dit bijzonder toe. Als Stichting SAM hebben wij ook als doelstelling om kennis te delen. Door over je beroep, je passie in je werk te praten en te publiceren, werk je mee aan kennisdeling. Puik!

Reden om de nieuwsfeiten rondom onze contactpersonen te delen.

carina sam ambassadeurCarina Verbunt
is tijdens het laatste overleg van het werkgeversnetwerk SAM uitgeroepen tot SAM Ambassadeur.
Carina leeft voor het welzijn van medewerkers en wil te gelijker tijd het beste voor de organisatie. Zij ziet veel kansen en mogelijkheden bij het netwerken om beide doelen te dienen. Zij gelooft heilig in het belang van het netwerken en dat maakt ook dat de organisatoren van SAM zo’n steun in haar vinden.
Carina zal als manager bij St. Anna Zorggroep het SAM Netwerk zeker niet uit het oog verliezen. Zij blijft haar steun onvoorwaardelijk geven aan ons motto: “we doen ’t samen in de regio”.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *