Op bezoek bij de besluitnemers van het SAM Netwerk

Het bestuur van SAM samen met Sarah Schendeler op toer…
Het onlangs verschenen SAM Paper ‘Groeiende organisaties door bloeiende medewerkers‘ werd uitgereikt aan CEO’s en managers HRM.

SAM stimuleert onderlinge kennisuitwisseling en in dat kader verscheen ‘Groeiende organisaties door bloeiende medewerkers‘, In het eerste SAM Paper over duurzame inzetbaarheid is de kennis en ervaring van vijf SAM deelnemers op dit thema gebundeld en aangevuld met kennis uit de literatuur. Door onze adviseur en SAM redacteur Sarah Schendeler zijn de diepte-interviews met zorg afgenomen en uitgewerkt. De resultaten zijn door haar geanalyseerd en in een toegankelijk, gemeenschappelijk kader geplaatst en verschenen als e-book.

Tijdens de SAM netwerkbijeenkomst van 6 februari heeft Sarah haar resultaten gepresenteerd en kan het e-book gratis worden gedownload.

Om het verschijnen van dit e-book enige kracht bij te zetten en onder de aandacht te brengen van het hogere echelon werd het formeel ‘overhandigd’ aan een aantal ‘prominenten’.

Renée van Tulder – Jan Harm Zwaveling – Sarah Schendeler – Ad Smets

Bij het Máxima Medisch Centrum werden we hartelijk ontvangen door de beschermheer van SAM Prof. Dr Jan Harm Zwaveling, CEO van het Máxima Medisch Centrum en de vers aangetreden Manager HRM Renée van Tulder.

Sarah Schendeler – Willem Kieboom

Bij De Wever, één van de 5 geïnterviewde organisaties, vond CEO Willem Kieboom het zelfs een eer dat hij werd benaderd voor de officiële overhandiging van ons SAM Paper.

Namens de gemeente Breda nam Evelien Simons, Manager a.i. afdeling Organisatie het SAM Paper in ontvangst.

Evelien Simons

Het bleef niet bij een formele overhandiging van de ludiek bedachte ‘printversie’ van het e-book . Met deze managers konden we eens uitgebreid bijkletsen over de veranderingen op de arbeidsmarkt en uiteraard op welke wijze zij als organisaties bezig zijn met de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Tevens een prachtige kans voor onze adviseur Sarah Schendeler om bij o.a. CEO’s van grote zorginstellingen (lees: grote werkgevers in de regio!) aan te schuiven.

Na afloop vroeg SAM aan Sarah Schendeler, de stuwende kracht achter deze SAM Paper, naar haar bevindingen.

Sarah: “De ontmoetingen hebben mij een verdiept inzicht gegeven in het feit dat duurzame inzetbaarheid een zeer actueel vraagstuk is. Binnen zorginstellingen en gemeenten is de vergrijzing daarbij een belangrijk aspect. Bij gemeenten is het onder meer de uitdaging om de ervaring van de oudere generatie te verbinden aan de kunde van de jongere. In de zorg gaat het er bijvoorbeeld om hoe iemand in de verpleging het fysiek kan volhouden. Voor artsen geldt daarbij ook het vraagstuk hoe ze mentaal gezond hun pensioen kunnen halen. Voor de mensen die het betreft is dit vaak niet makkelijk om er over te praten, daarom is het des te belangrijker dat de organisatie faciliteert en werkt aan bespreekbaarheid van dit onderwerp en de vragen die ze hier bij hebben. Met het SAM paper hoop ik ook deze organisaties enkele waardevolle inzichten en inspirerende praktijkvoorbeelden mee te geven.”

Heb je het SAM Paper nog niet gelezen? KLIK HIER VOOR HET SAM PAPER  ‘GROEIENDE ORGANISATIES DOOR BLOEIENDE MEDEWERKERS’