Zo werkt het in de overgang….!

Tijdens de SAM netwerkbijeenkomst van 26 maart staat ‘De Overgang’ op het programma. Vrouwen van 45 tot 60 hebben, om duurzaam inzetbaar te blijven, in die levensfase net iets meer maatwerk nodig. Wat dat is en hoe kunnen organisaties overgangsproof worden. Een voorproefje wat we op 26 maart kunnen verwachten.

Aandacht voor levensfase op de werkvloer – tel uit je winst!

Werkgevers die oog hebben voor het fysieke en geestelijke welzijn van hun medewerkers houden hen vast. Aandacht die rekening houdt met de levensfase waarin iemand zit sluit aan bij de behoefte op dat moment.

Bij veel organisaties in de zorg, het onderwijs en bij de overheid is een groot deel van de medewerkers
zowel vrouw als ouder dan 45

Een aantal momenten van gerichte aandacht is dan cruciaal: de start van de loopbaan, het moment dat een vrouw weer gaat werken na een zwangerschap en de overgang, zo rond de 45 jaar. Werkgever en werknemer hebben samen iets te regelen om het werkvermogen in die specifieke levensfase te optimaliseren. Wat dat oplevert?

Voordelen vijftig plus – Vijftig plus-vrouwen kunnen dankzij hun jarenlange levenservaring en/of ervaring in het bedrijfsleven evenwicht brengen tussen menselijke aspecten op de werkvloer en functionele, praktische en zakelijke aangelegenheden. Als vrouwen met veel ervaring maken ze het onderscheid tussen wat essentieel, dringend en belangrijk is en wat niet. Ze werken efficiënter. En ze kiezen bewust voor passie in hun werk. Samen met kennis van zaken en ervaring zorgt dit voor een stabielere werkomgeving. Voor bepaalde functies zijn ‘grijze haren’ te verkiezen voor de dynamiek en jeugdige uitstraling van twintigers. En wat weinig bekend is, is dat vrouwen in en na de overgang relatief meer van het mannelijke hormoon testosteron aanmaken. Hierdoor stijgt hun daadkracht, ondernemingszin en doorzettingsvermogen; die eigenschappen gaan een grotere rol spelen dan de zorgende functie die in de eerste helft van hun leven goed paste.

Ondersteuning bij aandacht.
Liesbeth Josiassen: “Als vijftig plus-vrouwen dus vitaal en gezond kunnen werken en de ruimte krijgen, kunnen ze een positief stempel drukken op de werksfeer en cultuur binnen organisaties. En dat zorgt er weer voor dat de hele organisatie beter gedijt. Tel uit je winst en kijk wat je in je organisatie kunt doen voor deze groep medewerkers – zeker als die een groot deel van je werknemersbestand uitmaakt.

Netwerkorganisatie OVER! kan daarbij ondersteunen. Verschillende professionals met kennis van de overgang hebben zich verbonden op het vlak van werk, gezondheid en emancipatie. Zij bieden een interventieprogramma, specifiek gericht op de vitaliteit, verzuimpreventie en talentbehoud van medewerksters van 45 – 60 jaar. OVER! zet kenniscentra Overgang op waar vrouwen terecht kunnen, geeft het magazine OVERHOOP uit en organiseert van 8 tot 14 april voor de 3e keer de Week van de Overgang.

Preventie voor betere kwaliteit van leven – Oestrogenen hebben een beschermende werking voor het hele vrouwenlijf. Tijdens de overgang daalt de totale hoeveelheid oestrogenen met 70% tot 80%. De beschermende werking valt hiermee grotendeels weg. We worden steeds ouder. De vrouwen van nu leven dus veel langer zonder dan de vorige generaties. Uit onderzoek is ook bekend dat vrouwen weliswaar langer leven dan mannen, maar dat de kwaliteit van leven in de jaren dat ze langer leven minder hoog is dan die van mannen. Het is dus van groot belang om de overgang goed te benutten om de kwaliteit van leven tijdens en na die levensfase te verbeteren. De overgangscoaches binnen het OVER! netwerk zijn ervaringsdeskundigen en vormen een professionele hulplijn voor vrouwen die regie nemen op deze levensfase.

SAM redactielid Ellen van den Wittenboer is één van deze OVER!-coaches en heeft in overleg met de Stichting SAM dit onderwerp op de agenda gezet van de SAM netwerkbijeenkomst van 26 maart

klik hier voor het programma van 26 maart 2029

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *