Inspirator & Raad van Inspiratie

Een van de slogans die binnen het werkgeversnetwerk SAM wordt gehanteerd is:
      “Iedere werkgever is zelf verantwoordelijk voor de resultaten uit het netwerken”

stichting SAM logoHet bestuur van de Stichting SAM adviseert in dat kader de deelnemende werkgevers om het netwerken ten behoeve van de organisatie (en daarmee de werknemers) aan te vliegen vanuit diverse richtingen en vanuit verschillende niveaus / disciplines. Want gebleken is dat netwerken voor het operationele niveau vaak anders is dan netwerken op tactisch en strategisch niveau.

Om de doelstellingen van de Stichting SAM blijvend in lijn te houden met het strategisch niveau, gaat het bestuur graag in interactie met functionarissen die HR beleid vanuit de strategie vertalen naar tactisch en operationeel niveau.

In dat kader nodigt het bestuur van de Stichting SAM functionarissen van harte op om mee te denken en doen vanuit de Raad van Inspiratie. Wil jij meedoen en vanuit jouw rol een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de arbeidsmarkt, neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur.

INSPIRATOR
Om de arbeidsmarkt niet alleen vanuit HRM-perspectief te bekijken, laat het bestuur van SAM laat zich graag bijstaan door strategen uit andere vakgebieden en heeft Leen de Waal gevraagd als INSPIRATOR.

leen de waal_stichting sam_werkgeversnetwerk samLeen de Waal
MSc MA
- Principal Consultant binnen de Wagner Group
- Manager Venture lab van de Executive MBA van AOG School of Management
- Visiting Professor verbonden aan de Université de Nice Sophia- Antipolis/IAE in Frankrijk
- Visiting Professor verbonden aan de ASS/HKMA in China

Leen is gespecialiseerd in strategievorming en gelooft in een holistische benadering.
Deze benadering staat borg voor oorspronkelijke, onconventionele oplossingen.
Die zijn altijd uniek. Net zo uniek als de organisatie en de mensen om wie het gaat.

Op de vraag hoe hij z’n rol als inspirator van SAM ziet,
antwoordde Leen:
“Inspiratie, tegendraadse ideeën, een positief kritische houding.
Nieuwe energie, die voortkomt uit het stellen van vragen, en van
daaruit nieuwe ideeën inbrengen”
Leen de Waal:
“In elk mens zit een goudklompje. Mijn bijdrage is om mensen uit te dagen hun eigen goudklompje tot volle wasdom te laten komen”

“Ik ben er van overtuigd dat elk mens in essentie op weg moet zijn naar het leveren van een bijdrage aan een wereld die groter is dan we zelf als individu zijn”


BIJDRAGEN:
Jouw employability? JOUW verantwoordelijkheid!!
Interview met de Inspirator van SAM
HRM is door haar schizofrenie de weg helemaal kwijt…

RAAD VAN INSPIRATIE (klik hier voor meer info)
sam-netwerk-beatrice-van-der-heijden_2016_aProf. Dr. Beatrice van der HeijdenHoofd Kernleerstoelgroep Strategisch HRM & Directeur Onderzoeksprogramma 'Responsible Organization' aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Hoogleraar Strategisch HRM aan de:
- Open Universiteit Nederland
- Universiteit Twente
Prof. Dr. Beatrice van der Heijden:
“Gezien de enorme diversiteit in percepties die mensen hebben ten aanzien van levens- en loopbaansucces, moeten leidinggevenden in hun loopbaanbeleid een niet-normatief raamwerk hanteren.”

BIJDRAGEN:
Naar een duurzaam inzetbaarheidsbeleid
Mr Monique van WagenbergDirecteur RegioEffect
en medeoprichter van de SAM Regiopool, het samenwerkingsverband tussen RegioEffect en het SAM netwerk. Een succesvolle uitwisselingspool, die aan medewerkers een mooi platform biedt om zichzelf te presenteren (jawel, persoonlijk, dus niet louter digitaal) en geeft medewerkers en werkgevers de mogelijkheid om elkaars netwerken op vacature en klussengebied te benutten.
Mr Monique van Wagenberg: "Mijn passie is het geven van een stukje dynamiek aan mensen in hun werkzame leven. Wij mensen zijn maar een klein lichtpuntje op deze aarde en in het heelal. Dat betekent dat het de kunst is om te twinkelen en zoveel mogelijk mensen te laten twinkelen. Balans houden tussen prive en werk. Dat vraagt om werken aan duurzame inzetbaarheid. Daar lever ik graag een wezenlijke bijdrage aan. In mijn werk verbind ik resultaat en proces, instrumenten en houding en gedrag."

BIJDRAGEN:
De Regionale uitwisselingspool werkt!
Guido WelterGuido WelterDirecteur InGuide
Ik geef advies en procesbegeleiding bij het realiseren van duurzame inzetbaarheid & vitale organisaties. Verdere aandachtsgebieden: HRM innovatie, innovatieve online dienstverlening en preventieve mobiliteit.
Missie: Werk & leven van mensen en organisaties duurzamer en mooier maken. Ik ben tevens Partner en Raad van Advies lid van Het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (npdi.nl)
Guido Welter:
“Duurzaam inzetbaar blijven is voor individuen en organisaties één van de grootste uitdagingen van nu en straks. De redenen zijn inmiddels bij (bijna) iedereen bekend. Maar in de weerbarstige praktijk stappen zetten om inzetbaar te blijven of worden? Dat heeft helaas nog heel wat voeten in de aarde! Het gaat dus al lang niet meer om de why? maar vooral om de how? en what?
Ik adviseer en begeleid organisaties bij het integraal of stap voor stap organiseren van inzetbaarheid binnen of buiten de organisatie (voor tips, publicaties en meer informatie kijk op www.inguide.nu).
In een arbeidsmarkt die over maar een paar jaar volledig anders eruit gaat zien dan nu zijn bovendien innovatieve en andere oplossingen nodig waarvoor ik me met verschillende partners inzet. Zo raakte ik ook vanuit mijn vorige functie als innovatiemanager bij Randstad betrokken bij het werkgeversnetwerk SAM dat organisaties en mensen bij elkaar brengt en als het ware mobiliteitsstromen doeltreffend organiseert.
De BV Nederland heeft meer van dit soort transitiegerichte en sector overschrijdende initiatieven nodig! En daarom blijf ik ook in toekomst graag verbonden aan het SAM netwerk dat in Nederland volgens mij de langste staat van dienst heeft en een bewezen track record vergeleken bij alle andere mobiliteitsnetwerken!”


BIJDRAGEN:
Duurzame inzetbaarheid, HOE realiseren we dat nu?
Ilonka SinkeldamSinds 1 juni 2015 Directeur Stichting Baandomein, arbeidsmobiliteitnetwerk in Limburg.
Hiervoor Hoofd Personeelszaken Centraal Bureau voor de Statistiek
Ilonka Sinkeldam:
“De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Ook werk krijgt een andere betekenis. Van mensen worden daarom ook andere competenties gevraagd. We worden steeds flexibeler. Een baan is steeds minder een baan voor het leven. Arbeidsmobiliteit wordt daarbij steeds gewoner. Maar om die mobiliteit tot stand te kunnen brengen zijn netwerken onontbeerlijk. Samen zijn we sterk. Al vaak heb ik gezien dat een medewerker weer helemaal tot bloei kan komen op een andere werkplek, omdat die plek dan op dat moment gewoon net beter past. Door netwerkbijeenkomsten heb ik al zo veel mooie arbeidmatches tot stand zien komen! Voor mij is SAM daarom heel belangrijk. SAM opent deuren voor mensen die anders beslist gesloten zouden blijven. SAM levert een belangrijke bijdrage aan een vitale arbeidsmarkt met vitale medewerkers. Door mijn nieuwe functie als directeur bij de Stichting Baandomein zullen contacten de komende periode zeker geïntensiveerd worden. Ik verheug me er op!”

BIJDRAGEN:
Generatie Z komt eraan. Zijn organisaties er voldoende op voorbereid?
Marie van Hout - PijperSinds november 2016 ben ik werkzaam bij DAF Trucks N.V. als HR Manager PACCAR Parts Europe en ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van de business doelstellingen op het HR vakgebied voor de sector PACCAR Parts Europe. Ik adviseer en ondersteun het senior management bij de totstandkoming en uitvoering van het HR beleid en vertaal HR vraagstukken naar concrete plannen en activiteiten. Ik draag daarbij verantwoordelijkheid voor een juiste toepassing van het arbeidsvoorwaardenbeleid en wet-& regelgeving. Bij projecten die gericht zijn op proces- & kwaliteitsverbetering van HR, ben ik tevens actief betrokken. Ik ondersteun de General Manager PACCAR Parts Europe, welke lid is van de DAF directie.
Marie van Hout - Pijper:
“Je netwerk als je belangrijkste competentie!
Kennis neemt in onze informatiemaatschappij een steeds belangrijkere plaats in ten opzichte van de drie traditionele productiefactoren (arbeid, natuur en kapitaal) omdat een substantieel deel van de economische groei voortkomt uit (technische) kennis. Toegevoegde waarde wordt in de 21e eeuw voor een groot deel gecreëerd door kenniswerkers en dienstverlening. Naast kennis, zijn creativiteit en relaties essentiële hulpbronnen.
Relaties nemen in dit geheel een bijzondere plaats in vind ik. Omdat zij op zichzelf een belangrijke bron kunnen zijn voor kennis en creativiteit. Maar ook omdat vertrouwen de smeerolie is van de samenleving. En niets schept meer vertrouwen dan een bestaande relatie.
Ik geloof daarom dat je netwerk je belangrijkste “competentie” is. Het brengt je bij mensen met antwoorden op je vragen. Het brengt je dichter bij je klanten of opdrachtgevers. En bij mensen die je een baan kunnen bieden. Door netwerken blijf je actief, op de hoogte van nieuwe trends en zie je kansen die je anders misschien gemist had.
Stichting SAM onderscheidt zich door haar duidelijke visie en hands-on mentaliteit: niet alleen denken, maar vooral doen. Netwerken is een werkwoord: je zult vooral in actie moeten komen. Ik hoop vanuit mijn rol als HR manager PACCAR Parts Europe een waardevolle bijdrage te leveren aan de Raad van Inspiratie en de actuele thema’s.

BIJDRAGEN:
Als je tussen de koeien gaat staan, sta je in de shit
Slecht imago kost werkgever veel geld
Duurzame inzetbaarheid, een ’MUST’ voor de techniek / industrie
Social Media is een tool, netwerken een skill (interview met Marie als high potential HR in 2012)
Simone Korff de Gids_SAM netwerkSimone Korff de Gidts, MPHWerkt sinds 1997 bij ZonMw, een organisatie die zich bezig houdt met gezondheidsonderzoek ten behoeve van de verbetering en vernieuwing van de zorg en preventie.
Vanaf januari 2015 coördinator van een internationaal onderzoeksproject op het gebied van verboden middelen. Een deel van de werktijd werk ik als adviseur binnen ZonMw.
Simone Korff de Gidts:
“Suksesvol” zijn op de arbeidsmarkt heeft volgens mij alles te maken met:
• Mobiliteit
• Het eigen maken van kennis
• Doelgericht bezig zijn.

Als individu bepaal je hoe je carrière eruit moet zien en wat je daarin wilt investeren. Het betekent ook dat je doelgericht te werk gaat. Het is niet veel mensen gegund dat de ideale baan in de schoot wordt geworpen. Volgens mij is ( bewuste) arbeidsmobiliteit cruciaal in het bereiken van sukses. Met bewust doel ik op “wat wil ik nog aan kennis of vaardigheden ontwikkelen” en waar, bij welke organisatie, kan dat. En last but not least: hoe kom ik daar terecht? Netwerken zoals SAM leveren een grote bijdrage aan de arbeidsmobiliteit: goed voor bedrijven -vernieuwen moet- en goed voor het individu. Wat willen we nog meer. Ik verbind mij met veel plezier aan SAM en verheug me op de samenwerking!”