Samenwerking

stichting sam logoDe kracht van samenwerken is groot en toch is het nastreven ervan best moeilijk. De Stichting SAM heeft als doelstelling de samenwerking tussen werkgevers te stimuleren. Het schakelpunt is gelegen rond de vertegenwoordigers in het werkgeversnetwerk. In de praktijk blijkt dit niet voldoende effectief te zijn en daarom intensiveert het bestuur de contacten met de aangesloten werkgevers om meerdere echelons en disciplines van de organisaties aan te spreken en mee te krijgen om de samenwerking tussen organisaties nog effectiever te krijgen.

Het bestuur streeft tevens naar een goede samenwerking met andere werkgevers die niet aan het werkgeversnetwerk SAM deelnemen maar zeker wel een rol spelen c.q. willen nemen aangaande de vitaliteit van de arbeidsmarkt.

En daarbij blijft het niet. Het bestuur onderhoudt ook goede contacten met andere bestaande netwerken. Het oogmerk ook in deze activiteit is te onderzoeken op welke wijze synergie bewerkstelligd kan worden ten behoeve van werkgevers en hun medewerkers. Want te vaak blijkt dat arbeidsmobiliteit op een micro niveau wordt geëffectueerd. Terwijl het in beweging krijgen van kennis en daarmee kennisdeling ten behoeve van medewerker en werkgever zeker hogere waarde kan scoren voor de regio.