Appreciative inquiry – waarderend onderzoek

Tijdens de SAM netwerkbijeenkomst van september werd kennisgemaakt met de methodiek Appreciative inquiry. Een korte terugblik.

Centraal staat het positieve, wat gelukt is

Appreciative inquiry – ook wel waarderend onderzoek genoemd –  is een methode die gericht positieve ervaringen en voorbeelden in de werkcontext gebruikt als basis om te leren. Vaak worden problemen of lastige situaties centraal gesteld om te verbeteren/veranderen en wordt het positieve in de werkcontext naar de achtergrond gedrukt. Een focus op het negatieve (de problemen en fouten) leidt vaak tot moeizame en vermoeiende gesprekken. Appreciative inquiry benadrukt het positieve en stelt hetgeen gelukt is centraal. Vertrekken vanuit een positief startpunt creëert meer energie en dynamiek.

Jubileumgeschenk, SAM bestaat 12,5 jaar

Ella van Toorn en Monique Pullen, beiden adviseurs bij Margolin, boden deze mini-workshop aan SAM als jubileumgeschenk. De deelnemers stelden in tweetallen elkaar vragen als b.v. “Kun je me vertellen wat je waardeert aan jouw deelname in het SAM Netwerk?” en “Wat is de grootste drijfveer in jouw deelname aan het SAM Netwerk?”  Na afloop werd plenair een korte terugkoppeling gegeven.

SAM vroeg aan Ella en Monique hoe ze het zelf hebben ervaren.

                                                                            Monique Pullen & Ella van Toorn

Ella en Monique: “Geweldig hoe wij direct het effect van deze methodiek konden zien!

Na een korte introductie van het gedachtegoed van Appreciative inquiry zagen we dat iedereen enthousiast met elkaar in gesprek ging.

In het waarderend gesprek realiseerden de deelnemers zich waarom zij hun tijd vrij maken voor het SAM Netwerk. Niet alleen tijdens de bijeenkomsten maar ook hoe zij, terug in de eigen organisatie, de kracht van het SAM Netwerk benutten; Wat het  oplevert en welke kansen zij nog meer zien.

Dit is precies het effect van de methodiek  Appreciative inquiry, het genereert energie en een positieve ‘vibe’!  Dat effect ontstaat doordat je in gesprek gaat over wat werkelijk betekenis geeft.  Het uitwisselen van concrete ervaringen en het effect ervan, was voedend en herkenbaar voor velen. Zo hebben we een aantal mensen horen zeggen: “Door het volgen van de methodiek haalde ik er nog meer inspiratie uit dan in een spontaan gesprek. Sowieso kwam ik eerder tot de kern. Het maakte me nog bewuster van mijn eigen rol en de betekenis die het heeft voor mij.”

Deze persoonlijke ervaringen delen we nooit zo expliciet, maar juist door aandacht te besteden aan wat je waardeert, gaat de energie stromen en zet aan tot actie. Dat bleek o.a. een paar  dagen  later toen wij werden benaderd door iemand uit de groep netwerkers. Zij schreef:  “leuke dynamiek in de SAM-bijeenkomst en het proeven van Appreciative inquiry. Hierdoor kijk ik positief naar de kansen van netwerken en ga er gelijk zelf mee aan de slag door jullie uit te nodigen voor LinkedIn”.

                       na afloop werden de antwoorden overhandigd aan het bestuur van Stichting SAM

Naschrift Bestuur van de Stichting SAM:

ALLEN BEDANKT !

Wij hebben alle reacties vanuit het Appreciative Inquiry in kaart gebracht en danken al onze netwerkcontacten voor de positieve inbreng. Wij streven ernaar om de ongelooflijke hoeveelheid ingebrachte informatie tot een kort en interessant artikel te vervatten. Echter nu al willen wij je onderstaande quote van een van de netwerkcontacten niet onthouden:

“Ik zie mijn rol echt weggelegd om de kennis – vergaard in het SAM Netwerk – mee te nemen naar mijn werkgever. Anderzijds vind ik het fijn om medewerkers mee te nemen naar de SAM bijeenkomsten, zodat ze zien wat netwerken ook kan betekenen. Het is geen clubje van dikke sigaar rokende oude mannen maar een bruisend netwerk.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *