Duurzame inzetbaarheid bij de GGZ Oost Brabant

In het kader van het thema ‘Groeiende organisaties door bloeiende medewerkers, interviewt SAM-redactielid Sarah Schendeler werkgevers binnen het SAM Netwerk. Aan het woord de GGZ Oost Brabant.

In een persoonlijk interview met HR-professionals bespreekt Sarah beleid en ervaringen. De verschillende interviews publiceren we in ons Magazine. De praktische inzichten vanuit deze interviews en de workshop koppelen we aan theorie over duurzame inzetbaarheid en bundelen we tot ons eerste SAM Paper. Tijdens de netwerkbijeenkomst van februari 2018 vindt de presentatie daarvan plaats.

“In het midden van iets moeilijks, ligt een kans.”

GGZ Oost Brabant is continue in beweging. Op de omvangrijke locatie waar het interview plaatsvindt, werkt in 2018 niemand meer. Toch is dit geen aanleiding voor mobiliteitsadviseur Brigitte Franssen om het interview over te slaan. In haar reactie op het verzoek schrijft ze: “We hebben vooral met afbouw te maken, maar mogelijk dat dit ook interessant is.” En dat is het. Want juist die afbouw maakt dat GGZ Oost Brabant duurzaam investeert in haar medewerkers.

Welke groei ambitie heeft de organisatie?
De groei ambitie van de GGZ Oost Brabant gaat niet over aantallen medewerkers. Groei van kwaliteit van zorg streeft de organisatie zeker wél na. Brigitte Franssen (mobiliteitsadviseur) verwoordt deze ambitie als volgt: “GGZ Oost Brabant werkt aan de versterking van inhoudelijke expertise in combinatie met regionale verankering. Om deze ambitie waar te kunnen maken, brengen we de juiste zorg naar de mensen toe. In interdisciplinaire teams werken onze medewerkers samen om optimale zorg te verlenen bij de mensen thuis. Deze verschuiving van instellingszorg naar ambulante zorg betekent dat de functies veranderen.

Of door deze beweging de kwaliteit van de zorg inderdaad toeneemt, wordt door de organisatie periodiek gemeten. Belangrijkste indicatoren daarvoor zijn het percentage tevreden cliënten en ROM (Routine Outcome Monitoring; vragenlijsten voor, tijdens en na de behandeling).”

Heeft de organisatie een visie op de ontwikkeling van medewerkers in relatie tot deze ambitie? Wat is de essentie daarvan?
“De ambitie van de organisatie als geheel is vertaald in competenties per functie en competenties per team. De competenties ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘verbindend werken’ en ‘klantgericht’ staan centraal in de hele organisatie. Zij passen bij het ambulant werken in multidisciplinaire teams.

Naast het competentiemanagement heeft organisatie aandacht voor de vitaliteit van haar medewerkers. We hebben, door middel van interviews, met mensen het spinneweb van positieve gezondheid laten invullen. De werkgroep duurzame inzetbaarheid analyseert de resultaten en zet naar aanleiding daarvan acties uit.

Daarnaast investeert GGZ Oost Brabant in mobiliteitstrajecten, zowel verplicht als vrijwillig. Brigitte ziet mobiliteit niet als bedreiging, maar als kans: “Volgens mij is het voor iedereen verrijkend om zo nu en dan van baan te wisselen, of er nu wel of niet sprake is van een organisatieontwikkeling.

De vrijwillige mobiliteit wordt ondersteund door de website www.ikzitaandeknoppen.nl. Daarop is een schat aan informatie te vinden. Voor verplichte mobiliteitskandidaten zijn er workshops over rechten en plichten, rouw, solliciteren, het benaderen van de arbeidsmarkt etc. Na een gemeenschappelijke start krijgt een kandidaat vervolgens een individueel begeleid traject van-werk-naar-werk.”

Is het gezondheidsbeleid van de GGZ Oost Brabant curatief, preventief en/of gericht op het optimaal benutten van het potentieel van de medewerkers?
“We hebben een verzuimadviseur in dienst. Deze medewerker biedt ondersteuning aan leidinggevenden bij langdurig verzuim door medewerkers. Daarnaast pakt hij ook de acties op die duurzame inzetbaarheid bevorderen. De nadruk ligt bij ons dus op curatief en preventief.”

Heeft de organisatie haar instrumentenkoffer aangepast op deze visie?
“We beschikken over opleidingsadviseurs, coaches en faciliteren intervisie- en supervisiegesprekken. De mensen die dit doen begeleiden onze medewerkers ‘on the job’ om hun werk zo goed mogelijk te doen. Daarnaast is er een uitgebreid In Company scholingsaanbod waarmee de medewerkers hun kennis kunnen vergroten. Om de kosten van dit prachtige scholingsaanbod te drukken, gaan we samenwerken met andere zorgverleners. Daarmee kunnen we een mooi opleidingsaanbod blijven aanbieden waardoor we inhoudelijk experts kunnen blijven.”

Hoe zijn de leidinggevenden betrokken bij het uitvoeren van de visie?
“GGZ Oost Brabant benadrukt de noodzaak dat iedere medewerker werkt aan de eigen kracht die nodig is om ‘klantgericht’, ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘verbindend werken’ vorm te kunnen geven. Als werkgever nemen we de verantwoordelijkheid voor werkomstandigheden die medewerkers stimuleren om zorg te hebben voor de eigen vitaliteit, veerkracht en weerbaarheid. Door het management is dit vastgelegd in de Meerjarenstrategie 2016-2020.”

Hoe vertaalt zich dit in de dagelijkse praktijk?
“De leidinggevende heeft ieder jaar een formeel individueel jaargesprek met zijn medewerkers. Daarbuiten werken zowel de leidinggevende als de medewerkers informeel samen vanuit de competenties ‘klantgericht’, ‘persoonlijk leiderschap’ en ‘verbindend werken’. Er heerst een cultuur van ruimte geven voor initiatief en eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit geeft veel flexibiliteit. Binnen de afdeling HR heeft dit geleid tot de volgende werkwijze: er is één vaste overlegdag. Op de andere dagen werken de mensen op de diverse locaties of thuis, net wat het beste uitkomt en uiteraard voor zover het werk dat toelaat.

Dat vrijheid en flexibiliteit niet hoeven te leiden tot minder verantwoordelijke en betrokken medewerkers heeft de GGZ Oost Brabant ervaren. Brigitte: “Deze cultuur leidt ertoe dat mensen zich over het algemeen meer inzetten voor de organisatie dan van ze gevraagd wordt. Ze voelen zich betrokken en verantwoordelijk. Het steeds weer laten terugkeren van de centrale competenties heeft er naar mijn gevoel aan bijgedragen dat deze cultuur is ontstaan.”

Wat gun je jouw organisatie op dit gebied in de toekomst?
Duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers, binnen of buiten de GGZ Oost Brabant. Ik hoop dat alle medewerkers met passie en gedrevenheid kunnen blijven werken. Wat daarvoor nodig is, is een luisterend oor. Dat begint bij de leidinggevende; niet alleen tijdens het formele jaargesprek maar juist ook tijdens alle informele momenten daar tussendoor.”

Sarah Schendeler   (klik hier voor meer info over Sarah)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *