SAM Regiopool

Vanuit afstemming met deelnemende werkgevers onderzoekt het bestuur van de Stichting SAM de mogelijkheden om andere diensten / producten te ontwikkelen. Diverse werkgevers hebben te kennen gegeven om sneller en makkelijker medewerkers en vacatures (klussen/stages/werkervaringsplekken) met elkaar te kunnen uitwisselen. Dit onderzoek heeft uiteindelijk geleid tot de SAM Regiopool, die op verzoek van werkgevers tot stand is gekomen.

Wat is de SAM Regiopool? Dit is de uitwisselingspool inclusief matching voor de aangesloten werkgevers.

AANMELDEN: alle werkgevers kunnen zich hiervoor aanmelden, dus ook als ze niet deelnemen aan het werkgeversnetwerk SAM.

Voor meer informatie over de SAM Regiopool, verwijzen wij naar de website:
www.samregiopool.nl

samregiopool_logo

Ervaringen, actuele informatie etc over de SAM Regiopool kun je lezen onder Blog/SAM Regiopool