Impressie SAM Netwerk van 28 november

De SAM netwerkbijeenkomst van 28 november stond grotendeels in het kader van ‘diversiteit & inclusiviteit’. Een lastig onderwerp waar veel organisaties mee worstelen. Gastorganisatie Gemeente Eindhoven nam ons mee in hun stappen naar aanleiding van een gedegen onderzoek.

Vanwege de uitgelopen verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis van Eindhoven, waren we uitgeweken naar het auditorium van het Máxima Medisch Centrum, een andere deelnemer aan ons netwerk, die collegiaal haar hulp aanbood.

pitcher Jos Schellekens (ETZ) beantwoordt – na zijn pitch – vragen uit de zaal

In het match-uurtje kregen vier loopbaankandidaten de kans te pitchen voor een groep van ruim 90 professionals. Ze kregen leerzame adviezen, tips en netwerkgesprekken aangeboden. Tevens kwamen moeilijk vervulbare vacatures ter sprake, werden werkervaringsplaatsen aangeboden en werden loopbaankandidaten onder de ‘warme’ aandacht gebracht. Prachtig om te zien hoeveel bereidheid er binnen ons netwerk is om elkaar te helpen. Want die is er, gezien ook de successen die geboekt worden. Netwerken heeft wel degelijk zin en is een waardevolle tijdsbesteding voor zowel de P&O discipline als de organisatie in z’n geheel.

In een kort betoog – onder de titel ‘‘Inclusiviteit is (al lang) geen optie meer!!!’ -benadrukte gastspreker en Inspirator van het SAM Netwerk, Leen de Waal, het belang van inclusiviteit binnen elke organisatie.

Professor Leen de Waal nam ons met enkele stevige statements en heldere taal mee in dit onderwerp

Naar een inclusieve organisatie bij de gemeente Eindhoven

De ‘hoofdact’ van deze dag was een duo-presentatie van Hans Siebers, Associate professor bij de Universiteit van Tilburg en Steffen van Riet, Sectorhoofd P&O bij de gemeente Eindhoven.

Onder leiding van professor Siebers heeft de Universiteit van Tilburg een onderzoek gedaan naar de knelpunten ten aanzien van diversiteit bij de gemeente Eindhoven. Het onderzoek had ten doel het vaststellen van de verbeterruimtes in de in- & doorstroom van jongere mensen en mensen met een migratie-achtergrond in relatie tot de te realiseren werkprocessen en het vaststellen van de factoren die die verbeterruimtes bepalen. Professor Siebers nam ons in een interactieve en leerzame sessie mee in de aanleiding, aanpak en uitkomsten van het onderzoek. Steffen van Riet gaf aan welke stappen door de gemeente Eindhoven zijn ondernomen naar aanleiding van de aanbevelingen uit het onderzoek.  

Dat het lastig en tevens gevoelig onderwerp is, bleek wel uit de reacties uit de zaal. Net als de gemeente Eindhoven worstelen veel organisaties met dit onderwerp. De noodzaak is duidelijk, de wil er ook, maar een goed plan van aanpak ontbreekt veelal.

Steffen van Riet – Ad Smets – Hans Siebers – Leen de Waal

Uit de reacties uit de zaal en na afloop tijdens de netwerklunch werd duidelijk dat deze ochtend zeer verhelderend en inspirerend was voor alle aanwezigen. Onder het genot van een lopend buffet werd er nog flink genetwerkt, agenda’s getrokken en visitekaartjes uitgedeeld. Ook de Vacature-Muur trok veel aandacht en leek zelfs een volwassen speed-date-plek…

Ook langs deze weg danken wij de gastorganisatie Gemeente Eindhoven en SAM Inspirator voor deze leerzame ochtend. Tevens danken wij ook het Máxima Medisch Centrum voor het ter beschikken stellen van hun auditorium. En uiteraard grote waardering voor alle aanwezigen die door hun actieve inbreng ons SAM Netwerk mogelijk maken, actief en bruisend houden.

netwerklunch betekent écht NETWERKEN en lekker bijpraten….

Klik hier voor de presentatie van Leen de Waal

Klik hier voor de presentatie van de gemeente Eindhoven

Klik hier voor alle vacatures van de Vacature-Muur van deze dag

Staat de volgende netwerkbijeenkomst al in je agenda?!
6 februari 2020 is SAM te gast bij de gemeente Uden

NB: Staat bij jouw organisatie ‘inclusiviteit/diversiteit’ op de agenda? Neem dan per mail contact op met Hans Siebers, Associate professor bij de Universiteit van Tilburg. Wellicht is een dergelijk onderzoek binnen jullie organisatie een stap naar een inclusieve organisatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *