Workshop ‘Herkennen laaggeletterdheid’

Op 27 maart organiseert SAM de gratis workshop ‘Herkennen laaggeletterdheid’
Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem dat vaak onderschat wordt en waar in veel gevallen een taboe op rust.

Deze workshop wordt aangeboden door CUBISS en verzorgd door Marjan Middelkoop en Yvonne van den Berg

HOE HERKEN JE LAAGGETTERDHEID?
TAAL OP DE WERKVLOER

Tijdens de SAM netwerkbijeenkomst van 6 februari heeft Marjan al een inkijkje gegeven wat de deelnemers kunnen verwachten tijdens deze mini-workshop.

Marjan: “Laaggeletterdheid is een maatschappelijk probleem dat vaak onderschat wordt en waar in veel gevallen een taboe op rust. Ongeveer 1,3 miljoen inwoners van Nederland tussen 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen en schrijven in het Nederlands. 57% van deze groep heeft een baan. Op de werkvloer heeft dit gevolgen voor onder meer communicatie, veiligheid en productiviteit. Bovendien is ontoereikende taalvaardigheid ook gerelateerd aan gebrekkige digitale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden en schuldenproblematiek.”

Tijdens de mini-workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:
▪ Wat is laaggeletterdheid en wat voor invloed heeft het in het dagelijks leven?
▪ Wat zijn de implicaties voor bedrijven?
▪ Welke signalen wijzen mogelijk op laaggeletterdheid?
▪ Hoe kun je een eerste gesprek aangaan?
▪ Welke scholingsmogelijkheden en subsidieregelingen zijn er?

Veel professionals worstelen met deze vragen, bijvoorbeeld als loketmedewerker bij een gemeente of uitkeringsinstantie, of als zorgverlener.

Een ervaring van een deelnemer van de vorige workshop aan (para)medische professionals: “Ik verbaasde me over het feit dat patiënten zo vaak hadden ontbeten voor een onderzoek, terwijl er in de flyer toch echt stond dat de patiënt nuchter aan het onderzoek moet verschijnen. Na de workshop realiseer ik me dat deze mensen waarschijnlijk laaggeletterd zijn en dat we eens kritisch naar onze mondelinge en schriftelijke informatie moeten kijken.”

Klik hier voor meer info, het programma, tijdstippen, locatie en aanmelding

Cubiss adviseert en ondersteunt organisaties die zich gesteld zien voor vraagstukken op het gebied van lezen, leren en informeren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *