SAM Workshop ‘HR in het hart van de verandering’

Op 12 september organiseert SAM de gratis workshop ‘HR in het hart van de verandering’. Samen met andere HR professionals kijken we naar ons vakgebied en naar jezelf als HR-professional.

In deze interactieve workshop gaan we met elkaar – aan de hand van verschillende werkvormen – in gesprek over de rol die we momenteel spelen in onze eigen HR-praktijk, als het gaat om de grote veranderingen die gaande zijn in onze organisaties en in de context daaromheen. We gaan onderzoeken hoe we onszelf als HR-professional nog meer als veranderaar kunnen opstellen en vanuit HR de veranderbeweging mede vormgeven, in partnerschap met het management en met de medewerkers.

De centrale vraag is dan:
Hoe kan HR een nog belangrijkere rol spelen in de vele veranderingen in de complexe tijd waarin we leven en hoe zit het dan met mij als HR-professional?

De workshop is vooral ook reflectief. We gaan onszelf en elkaar een aantal vragen stellen. Hoe kijkt de organisatie waar jij werkt naar HR? En we gaan ook kijken naar ons vak en naar de waarden die we in het vak hebben meegekregen. Zijn deze voor jou nog steeds bruikbaar of zijn er misschien andere waarden nodig?

De workshop gaat over onszelf als HR vak-professional en onze eigen ‘professionele identiteit’ als HR-professional in deze tijd. Zetten we ons vak wel voldoende in het licht? Hebben we vanuit ons vak en onze kennis wel de juiste invloed die we zouden kunnen of zouden moeten hebben? Spelen we het spel vooral op individueel niveau, op teamniveau of ook op organisatieniveau? Bewegen we ons in het ‘hart van de verandering’ en zijn we wel voldoende ‘in the lead’ als veranderaar? Lopen we voldoende voorop of zijn we toch meer volgend op de dingen die gebeuren of op de verwachtingen van anderen hierin? En wat zou voor jou een gewenste rol als HR-professional dan kunnen zijn of kunnen worden?

En tot slot: welke kennis of welke kwaliteiten zou jij verder willen ontwikkelen als vakman/vakvrouw?

Deze workshop wordt aangeboden door ANDERZ ORGANISEREN en wordt verzorgd door SAM Redactielid Willy Verkuijlen. De locatie wordt ter beschikking gesteld door SAM-deelnemer De Wever, ouderenzorg in Tilburg.

DATUM: 12 SEPTEMBER 2019
KLIK HIER VOOR MEER INFO, LOCATIE, TIJDEN EN AANMELDING

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *