Sarah blogt: “Corona-stress, wat nu?”

Sarah Schendeler begeleidt mensen en organisaties naar duurzame vitaliteit en is eigenaar van Fermate Coaching. Als lid van de SAM Adviesraad blogt ze over Corona-stress.

Intro SAM: tijdens de digitale SAM netwerkbijeenkomst van 27 oktober jl. gaf Sarah ons een inkijkje in één van de gevolgen van de Corona-periode, de Corona-stress. Tevens haar bijdrage in de vorm van een blog.


Sarah: Uit onderzoek[1] deze zomer in opdracht van het CNV onder 2.500 werkenden bleek dat ruim een derde van de werkenden meer stress in het werk ervaart door de Corona-crisis. De SER (Sociaal Economische Raad) concludeerde op basis van dit onderzoek dat burn-out en uitputting op de loer liggen. Nu we opnieuw in een gedeeltelijke lockdown zitten, blijkt uit recent onderzoek[2] van het CNV dat de werkstress verder toeneemt, medewerkers met minder plezier werken, de sfeer grimmiger wordt en het verzuim stijgt. Wat kunnen werkgevers doen tegen Corona-stress?

Een nieuwe balans vinden

Als gevolg van de Corona-crisis is de balans tussen energiegevers en energievreters bij veel medewerkers verstoord geraakt. Dit kan stress geven. Een korte periode van stress is geen probleem, maar nu de crisis langer duurt, is het zaak om de overlevingsstand bij medewerkers te doorbreken en ze te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe balans. Doen we dat niet, dan raken medewerkers uitgeput. Hieronder een korte schets van mogelijkheden die SAM deelnemers zien om medewerkers te helpen bij het vinden van een nieuwe balans.

Ervaring SAM deelnemers

  • Het creëren van mogelijkheden voor medewerkers die thuis eenzaam en/of neerslachtig worden om (deels) op locatie in een veilige ruimte tussen collega’s te werken.
  • Sociale en ontspannende online activiteiten, zoals groepsyoga, een periodiek koffie kwartiertje of een spel-app waarin met collega’s gespeeld kan worden.
  • Wekelijkse update van de directie waarin medewerkers worden meegenomen in de organisatieontwikkelingen. Niet een formele mail van ‘de directeur’ maar tevens met zijn eigen belevingen, zowel zakelijk als privé.
  • Aandacht voor wat thuiswerken betekent in de praktische zin; 8 uur lang achter een beeldscherm effectief zijn is voor velen niet mogelijk. Hier het gesprek over aangaan en realistische verwachtingen communiceren is belangrijk.
  • Aandacht vanuit de leidinggevende en/of een coach voor de individuele situatie van mensen. Bij degenen waarbij de balans te erg verstoord is, het gesprek aangaan hoe een nieuwe balans gevonden kan worden. Met name werknemers met jonge kinderen en werknemers die alleen zijn, lijken het meest behoefte te hebben aan ondersteuning.

Naast mentale gezondheid vraagt uiteraard de fysieke gezondheid van medewerkers in deze periode om aandacht. Zeker bij medewerkers met contactberoepen en/of een kwetsbare gezondheid is dit belangrijk. Het gesprek aangaan met hen over hun zorgen en vervolgens adequate maatregelen nemen, is van belang. Tijdens de uitwisseling blijkt dat organisaties al flink aan de slag zijn gegaan met looproutes, spatschermen en in de zorg zelfs met eigen teststraten.

Leren van elkaar

Tijdens de fysieke SAM netwerkbijeenkomsten is er het ‘matchuurtje’ en de rest van de bijeenkomst is voor kennisdeling en netwerken. Laten we elkaar ook opzoeken in deze moeilijke periode – zonder fysieke netwerkbijeenkomsten – en van elkaar leren door ervaringen uit te wisselen. Dus schroom niet en bel met je SAM collega als je zoekt naar antwoorden voor vraagstukken die de Corona-crisis in jouw organisatie oproept. En…. uiteraard: neem deel aan de digitale SAM-sessies via Teams, de netwerksessies van een uur, maar ook de informele koffiekwartiertjes en digitale netwerkborrels. Dit alles om te blijven netwerken en even bij te praten.


[1] CNV onderzoek Stress en corona, 7 juli 2020. https://www.cnv.nl/fileadmin/user_upload/werk_en_inkomen/cao/CNV-onderzoek-stress-corona-07-07-2020__1_.pdf

[2] CNV onderzoek Werkstress en veiligheid in coronatijd, 13 oktober 2020. https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/cnv-onderzoek-werkstress-neemt-toe-naarmate-crisis-langer-duurt/

06 - 22349839
Sarah Schendeleremailwww.fermatecoaching.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *