Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies 45+

Om 45-plussers de regie van hun loopbaan in eigen hand te laten nemen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijdelijke subsidie Ontwikkeladvies beschikbaar gesteld. Loopbaanadviseurs kunnen werkende 45-plussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen, een Ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600,- aanvragen.

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het medewerkers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de medewerker. Hierbij gaat het erom dat hij actief nadenkt over het werkend bereiken van de pensioenleeftijd; waarbij uitval door ziekte/werkloosheid vermeden wordt.

Uit het Ontwikkeladvies ontstaat dan ook een Persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin omschrijft de medewerker wat voor acties hij moet ondernemen voor het vergroten van mogelijkheden om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Matchcare kan op diverse vlakken ondersteunen. Het begint bij de communicatie richting uw medewerkers én het aanvragen van subsidie; hierin ondersteunen we graag vanuit onze kennis en expertise als het gaat om subsidieaanvraag- en afhandeling. Is dit geregeld? Dan staan onze loopbaanprofessionals klaar voor het voeren van loopbaanadviesgesprekken met medewerkers en het geven van trainingen aan leidinggevenden binnen uw organisatie. Kortom: vanuit onze kennis, ervaring en ons enthousiasme op het gebied van subsidieregelingen, loopbaan(coaching) & training staan we klaar om te adviseren, ondersteunen én uitvoeren! Een extra mogelijkheid die we hierbij bieden is, naast persoonlijke begeleiding van uw medewerkers, ook ónline begeleiding via ons eigen óf uw talentcenter.

Hoe gaat het in zijn werk?
Via het servicecenter van Matchcare kunt u meer informatie krijgen over de mogelijkheden van deze subsidieregeling en het aanmelden van medewerkers. De medewerker kiest na een oriëntatiegesprek zelf zijn begeleider, waarmee hij een persoonlijke klik heeft. De loopbaanadviseur van Matchcare dient een te starten ontwikkeladviestraject vóór aanvang van het traject te registreren op ontwikkeladvies45plussers en de medewerker dient daarbij de enquête in te vullen. De trainingen aan leidinggevenden dienen direct na afloop van de training, maar nog vóór de subsidieaanvraag, geregistreerd te worden op ontwikkeladvies45plussers .

Welke beroepen vallen onder de regeling?
De volgende beroepen vallen onder de subsidieregeling:
• Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
• Facilitair medewerkers zoals Cateringmedewerkers en Schoonmakers;
• Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
• Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
• Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
• Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel werkend bij een ambulancedienst.

Contact?
Stuur een mail naar het Matchcare servicecenter voor vragen/opmerkingen over de mogelijkheden. Je kunt ook bellen via 030 – 602 94 12 of contact opnemen met Hay Hilkens: Hilkens@matchcare.nl (06- 47424846).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *