Terugblik SAM-workshop ‘De Financiële Loopbaanscan’

Een terugblik op de SAM-workshop ‘De Financiële Loopbaanscan’ waarin de deelnemers een inkijkje kregen in de combi van een financiële scan én loopbaanondersteuning.

De workshop werd gehouden door de samenwerkingspartners Thaeles (SAM-deelnemer) en Finbase. Wij vroegen Tommy Knigge (Thaeles) en Rick Wassenar (FinBase) om een korte terugblik.

In een kortstondig traject krijgt de medewerker inzicht in zowel zijn financiële situatie als in zijn loopbaan(-mogelijkheden).

Tommy / Rick: De voornaamste reden voor deze combinatie is om medewerkers daadwerkelijk in beweging te brengen, nadat zij inzicht hebben gekregen in hun situatie. In de praktijk stokt die beweging namelijk vaak indien inzicht in één van de twee pijlers ontbreekt. We komen immers pas in beweging als we weten wat dat betekent in onze portemonnee. Aan de andere kant: Als we weten welke financiële ruimte er is, komt de vraag omhoog: “Wat kan ik en wat wil ik (nog) in mijn loopbaan?”

Tommy Knigge (Thaeles) nam het loopbaandeel voor zijn rekening

Ondersteund met enkele waardevolle praktijkvoorbeelden, werd al snel duidelijk wat de meerwaarde van loopbaanbegeleiding kan zijn voor een medewerker: Deze krijgt of behoudt de regie over zijn loopbaan in handen, voelt zijn toegevoegde waarde en investeert daarmee in een zeer waardevol concept: Werkgeluk. In het kader van ‘werkvermogen’ en ‘vitaliteit’ kan dit zeer veel opleveren voor zowel de werknemer als de gehele organisatie. Er zijn mooie voorbeelden genoemd van interne en externe loopbaanstappen van medewerkers, bijvoorbeeld door de inzet van proefplaatsingen of projecten, waarin mensen hun kennis en kunde konden laten zien in een andere rol.

Rick Wassenaar nam de financiële scan voor zijn rekening

We hebben verder gezien dat gedrag van medewerkers (lees: mensen😉) voortkomt uit dieperliggende ‘niveaus’, zoals persoonlijkheidskenmerken, normen & waarden en competenties die zij bezitten. Door middel van de loopbaanscan komen medewerkers er enerzijds achter waar hun energiebronnen liggen, waar hun ogen van gaan stralen of wat juist energie kost. Anderzijds wordt gekeken naar waar iemand goed in is en wat diegene daarmee kan en wil toevoegen aan een organisatie (huidig of nieuw). Het effect wat hiermee wordt bereikt, is dat mensen zich in staat voelen om te investeren in en positief kijken naar loopbaanontwikkeling. We waren het er immers allemaal over eens dat ‘attitude’ één van de belangrijkste elementen is om daadwerkelijk in beweging te komen.

prachtig om de interactie te zien

Vanuit FinBase werd vervolgens getoond wat de meerwaarde kan zijn van financieel inzicht voor medewerkers.  In vogelvlucht zijn de deelnemers meegenomen door het systeem waarmee FinBase medewerkers inzicht verschaft in hun persoonlijke financiële situatie nu en straks. Belangrijk hierbij is dat FinBase het huidige uitgavenpatroon daarbij als vergelijking neemt. Zodoende kan een medewerker zien: “Als ik die andere baan neem, eerder met pensioen ga of nu minder ga werken, kan ik mijn huidige levensstijl – met de daarmee gepaarde uitgaven – voortzetten?” Dit inzicht kan medewerkers helpen om beslissingen omtrent hun loopbaan te nemen. FinBase heeft regelmatig projecten bij werkgevers waaruit ook blijkt dat medewerkers in beweging komen nadat ze een beter inzicht in de gevolgen voor hun financiële situatie hebben verkregen.

Wij bedanken Sjaak en Ad voor de mogelijkheid om De Financiële Loopbaanscan onder de aandacht te brengen van het SAM Netwerk. Daarnaast bedanken wij de deelnemers voor hun aanwezigheid, actieve houding en input.

Tommy Knigge, Adviseur / toegepast psycholoog bij Thaeles
Rick Wassenaar, Directeur FinBase / Geldzaken.nl

Naschrift SAM: Helaas leert de ervaring dat medewerkers pas écht in beweging komen wanneer ze inzicht hebben in de financiële consequenties van mogelijke stappen in hun loopbaan. Bij goed werkgeverschap hoort wellicht ook dat een medewerker in de gelegenheid wordt gesteld om zijn financiële situatie eens tegen het licht te laten houden. Het zijn vaak de 50-plussers die wat extra aandacht behoeven. Zij zijn bezig aan de laatste etappe in hun carrière – en hoe je het ook wendt of keert – die kent uitdagingen, voor zowel werkgever als werknemer.

en natuurlijk konden de deelnemers na afloop onder het genot van een hapje en een drankje evalueren, bijkletsen en …… NETWERKEN !!!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *