Terugblik workshop Laaggeletterdheid

Onlangs organiseerde SAM in samenwerking met Stichting Cubiss een workshop rondom ‘Laaggeletterdheid’, een maatschappelijk probleem dat vaak onderschat wordt en waar in veel gevallen een taboe op rust.

Tijdens de SAM netwerkbijeenkomst van februari bij het Amphia had Marjan Middelkoop van Cubiss al een korte inkijk gegeven in het thema Laaggeletterdheid. Nu dus een terugblik op de SAM workshop ‘Herkennen van laaggeletterdheid op de werkvloer’

Ongeveer 1,3 miljoen inwoners van Nederland tussen 16 en 65 jaar zijn laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen en schrijven in het Nederlands. 57% van deze groep heeft een baan. Op de werkvloer heeft dit gevolgen voor onder meer communicatie, veiligheid en productiviteit. Bovendien is ontoereikende taalvaardigheid ook gerelateerd aan gebrekkige digitale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden en schuldenproblematiek.

Tijdens de workshop kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
▪ Wat is laaggeletterdheid en wat voor invloed heeft het in het dagelijks leven?
▪ Wat zijn de implicaties voor bedrijven?
▪ Welke signalen wijzen mogelijk op laaggeletterdheid?
▪ Hoe kun je een eerste gesprek aangaan?
▪ Welke scholingsmogelijkheden en subsidieregelingen zijn er?

Bij sommige deelnemers hoorde je bijna het figuurlijke kwartje vallen. Met verbazing reageerde een teamleider in de keuken van een groot Brabants ziekenhuis: “Nu ik een aantal signalen ken, vermoed ik dat er binnen mijn team laaggeletterde medewerkers zitten. Geen wonder dat ze geen formulieren willen invullen!”

Marjan Middelkoop, Yvonne v.d. Berg en Moon Fung Fong van CUBISS in gesprek met SAM voorzitter Ad Smets

Samen met de deelnemers kijken we terug op een geslaagde workshop. Als werkgeversnetwerk willen we een bijdrage leveren aan de vitaliteit van de regionale arbeidsmarkt en dan past een dergelijk precair onderwerp als laaggeletterdheid daar heel goed bij.

CUBISS: Gratis advies en voorlichting!!
Wij raden organisaties aan om contact op te nemen met Stichting Cubiss. Vanuit een provinciaal project kan Cubiss kostenloos workshops verzorgen binnen Brabantse en Limburgse organisaties om laaggeletterdheid op de agenda te zetten, te onderzoeken en er iets aan te doen. Cubiss informeert tevens welke scholingsmogelijkheden en subsidieregelingen er zijn.

Belangstelling? Neem gerust contact op met Stichting Cubiss.  

Aanvullende info: Onderstaande link biedt toegang tot een opiniestuk van Cubiss en een korte tv-rapportage. Naar aanleiding van het opiniestuk maakte  het tv-programma Eén Vandaag een rapportage over taalvaardigheid en de rol van het bedrijfsleven. Samen met Henri Swinkels, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant, brengt Cubiss dit thema onder de aandacht:
https://www.cubiss.nl/actueel/taalvaardigheid-en-de-rol-van-het-bedrijfsleven

Het team van Cubiss en Sjaak Verweij (project-directeur SAM) hebben deze SAM Workshop gezamenlijk georganiseerd.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *