de Vrije Denkers: Veranderen is iets heel natuurlijks


VERANDEREN IS IETS HEEL NATUURLIJKS.

In gesprek met Arthur Kruisman en Patrick Donath, beter bekend als de Vrije Denkers.

Als jullie jezelf met één zin voor zouden mogen stellen, hoe zou die dan zijn?
“Dwarsdenkers én Friskijkers met een missie!”, reageert Arthur meteen. Dat roept voor Patrick een vraag op: “Welke missie?” “Je weet wel, hoe wij invulling willen geven aan functievrij werken…” Patrick: “Oh ja, en dogmavrij opvoeden en diplomavrij leren en pensioenvrij leven! Je merkt het al: Het ontwikkelen van het persoonlijke ‘vrij-zijn’ vinden we essentieel. Het bevordert namelijk in sterke mate je eigen verantwoordelijkheidsbesef in het leven en daarmee in je werk.”

Wat is volgens jullie de belangrijkste uitdaging voor permanent veranderende organisaties?
Patrick kan er kort over zijn: “Om veranderingen en mensen niet in structuren te gieten maar hen flexibel te laten zijn: Houd het zo klein en simpel mogelijk. Kijk naar de verandering in het gesprek hier en nu en je invloed daarop in plaats van het abstracte plan daar en dan. Dat betekent dus vooral dóén in plaats van denken! Tracht in je organisatie het gat te dichten tussen doeners en denkers, meer te werken vanuit vertrouwen en aandacht voor elkaars talenten in plaats van het strikte functie-denken en normeren…”. “Je biedt je medewerkers ruimte tot ontwikkeling en ontplooiing waardoor ze echt gaan bijdragen aan het succes van je organisatie. Arthur: “Met vrijheid komt echter ook verantwoordelijkheid! Je moeten mensen eigenlijk minimale structuur bieden om maximale flexibiliteit te krijgen. Daarmee blijf je als organisatie ‘in-the-lead’. Ik zie je kijken: Ja, het vraagt inderdaad veel van de manager. Richt je je te nadrukkelijk op ordening, structuur en voorspelbaarheid, dan is dat juist in deze tijd van snelle verandering geen slimme strategie: “Wie orde zaait, zal chaos oogsten.”

Maar is verandering dan iets van ‘het management’ of kunnen medewerkers ook iets doen?
Patrick, stellig: “Managers ZIJN medewerkers! En medewerkers zijn mensen en het zijn ménsen die veranderen.” “Veranderen is iets heel natuurlijks, organisaties zetten veel dingen juist vast.” “Dat kan heel contraproductief zijn. Vaste functies, tijdschrijfregels, afdelingsbudgetten…” “Mensen dúrven niet meer te veranderen in zulke strakke keurslijven”, stelt Patrick, “dus blijven ze dag in dag uit hetzelfde werk doen in ruil voor salaris, vergeten ze te leven en bereiken ze rond hun vierenveertigste een staat van terminale serieusheid… .

Over het meegaan in aanstaande veranderingen zullen we het dan maar niet meer hebben. We hebben het individu gedrild, afgericht en opgesloten in een hokje. Daar komt ie echt niet meer uit!”  

Arthur: “Als je geen passie voelt voor wat je doet, dan zal elke verandering als een probleem worden ervaren, dus het is de kunst om werk te doen waar je blij van wordt. Dus ja, wij streven naar vrije medewerkers die zelf bewust kiezen en van daaruit willen bijdragen.”

de Vrije Denkers: Arthur Kruisman & Patrick Donath

Wat is jullie beste tip om je werk leuker te maken?
Tegelijk zeggen ze: “Maak het uitdagend, inspirerend, ga doen! Het lijkt een open deur, maar meer doen wat je leuk vindt en minder van wat je niet leuk vindt, dat werkt heel goed. Er is meer mogelijk dan je denkt. Soms moet je ook gewoon stoppen met denken en gaan doén.” “En mocht je dat eng vinden”, merkt Patrick op, “begin dan met iets kleins te doen wat je erg leuk vindt. Dat maakt alles eigenlijk al boeiender! Het liefst een klein beetje buiten je comfortzone, daar is immers de magie te vinden! Als je niet weet wat je leuk vindt, denk dan aan wat je van nature goed kunt.”  “Durf je als werkgever leiding te geven aan ‘vrije werkers’, dan krijg je daar veel voor terug. Zij denken na over wat zij het liefste voor je doen en hoe zij dat het beste kunnen realiseren. Wat vooral belangrijk is, is dat er een duidelijke en inspirerende ‘bedoeling’ is waar de organisatie voor staat.”

En dat geldt ook voor jullie zelf?
“Absoluut”, vervolgt Arthur. “Na jarenlang afhankelijk geweest te zijn van maandelijkse doping in de vorm van salaris, was het voor ons een logische volgende stap om voor onszelf te beginnen.” Patrick: “Van intrapreneur naar entrepreneur!” “Een vervolg-experiment op de route naar onze persoonlijke vrijheid!” “Het was tijd om onze eigen waarde op te zoeken”, voegt Arthur toe, “we zagen plotseling de werkelijke relatie tussen ons werk en de beloning die daar tegenover staat. Dat is met een salaris zo goed als onmogelijk.” “Waardecreatie is waar het om gaat.”

Leg dat eens uit?
Patrick: “Wij willen betaald worden naar de werkelijke waarde die we creëren. Omdat we echt iets willen betekenen voor mensen. Dus we doen waardebepaling achteraf, maar dan wel op onze manier.” “We hebben liever minder opdrachten van een hoge waarde – voor de mensen – dan veel opdrachten van lagere waarde”, zegt Arthur. Patrick: “En wij maken geen onderscheid tussen bazen en loonslaven, tussen werkgevers en werknemers. Iedereen kan bijdragen aan een mooiere wereld, terwijl je werk er leuker door wordt.”

Wat willen jullie werkgevers meegeven tijdens jullie presentaties c.q. optredens?
“We zien dat werkgevers worstelen met enerzijds de behoefte aan productieve ja-knikkers én anderzijds aan het tegengeluid van dwarsliggers”, stelt Arthur. “Maar dat hoeft elkaar helemaal niet uit te sluiten! Wij gaan op het HR Event onder andere in op het nut van kleine stapjes, het fouten moeten maken, ideeënsex en over het bij creatiever elkaar brengen van denken en doen. Vertrouw je medewerkers”, vult Patrick aan. “Laat ze hun talenten inzetten en genieten van wat ze kunnen!” “Je zult zien hoe de productiviteit stijgt en de kosten dalen”. Beiden: “Doen is de beste manier van denken. Echt!”

meer info: https://www.facebook.com/vrijedenkers

 

Bovenstaande is een interview met Erica Pierik en is door SAM gepubliceerd met toestemming van De Vrije Denkers – foto: Milan Vermeulen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *